×

În anul 2024 ne-au părăsit colegii de mai jos, cărora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:

Prof. Dr. Horia Vermeşan († 15.02.2024)
Prof. dr. Voiosu Mihai Radu († 26.01.2024)

 


 

În anul 2023 ne-au părăsit colegii de mai jos, cărora le aducem un pios omagiu:

Membri de onoare:

Prof. Univ. Dr. Nicolae Teleki († 18.10.2023)
Prof. Kory Calomfirescu Ştefania († 03.2023), Neurologie, Cluj-Napoca 
Bojor Ovidiu († 13.02.2023), Farmacologie, Bucureşti 
Prof. Dr. Mihai Ghiur († 19.01.2023)

Membri corespodenţi:

Prof. Branea Dorel († 16.11.2023), Cardiologie, Timişoara

 


 

În anul 2022 ne-au părăsit colegii de mai jos, cărora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:

– Prof. dr. Băcanu Gheorghe († 11.11.2022)
– Prof. dr. Şerbănescu Alexandru († 24.10.2022), Neurologie, Bucureşti
– Prof. dr. Ginghină Carmen Doina († 2.08.2022), cardiologie, Bucureşti
– Prof. Dr. Constantinescu Ioan Alexandru († 4.07.2022), neurochirurgie, Bucureşti
– Prof. Dr. Mircioiu Constantin († 16.05.2022), farmacologie, Bucureşti
Prof. dr. Constantin DUMITRACHE († 22.04.2022)
Prof. dr. Dan COLIȚĂ († 21.04.2022)
Prof. dr. Adrian RESTIAN († 19.04.2022)
Prof. dr. Cristian Mircea DRAGOMIR († 05.02.2022)

Membri de onoare:
– Prof. dr. Gheorghe ŢÎBÎRNĂ († 11.06.2022), Chirurgie oncologică, Rep. Moldova

Membri de onoare din străinătate:
– André Laurent Marie PARODI († 2022), anatomie patologică, Franţa

 


 

În anul 2021 ne-au părăsit colegii de mai jos, cărora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
Prof Matusz Petru († 23.10.2021)
Prof. Dr. Ioan Pop De Popa († 30.04.2021)
– Prof. Doina Pop de Popa († 03.2021)

Membri de onoare:
– Prof.Dr. Câmpeanu Alexandru († 6.12.2021)
– Prof Dr Mihai Radu Diaconescu († 14.06.2021), Chirurgie, Iași
– Prof Dr George POPA († 16.01.2021), Hematologie, Iași

 


 

În anul 2020 ne-au părăsit colegii de mai jos, cărora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
– Prof Dr Ioan Paul STOICESCU(† 16.12.2020), Pneumologie, București
– Prof Dr Dumitru DOBRESCU(† Dec.2020), Farmacologie, București
– Prof Dr Nicolae MANOLESCU
 († 28.11.2020), Anatomie Patologică, București
 – Obituar – Academia de Științe Medicale
     Necrolog – Prof.Dr. Irinel Popescu
– Prof. Dr. Silviu Diaconescu († 14.11.2020)
– Prof. dr. Rodica Repanovici († 10.11.2020)
– Dr Virgil ENĂTESCU († 22.10.2020), Psihiatrie, Informatică Medicală, Satu Mare
– Prof Dr Ovidiu  BĂJENARU
(† 03.09.2020), Neurologie, București
– Prof Dr Virgiliu ANCĂR(† 17.06.2020), Obstetrică-Ginecologie, București
-Prof Dr Mircea IFRIM († 22.03.2020), Anatomie, Antropologie, București
Comunicat 22 martie 2020: A decedat Acad. MIRCEA IFRIM Presedintele A.S.M.
Necrolog – In Memoriam
Obituar (Acad. Victor Voicu)
In Memoriam (Prof. Dr. Irinel Popescu)
– Prof Dr Constantin DIMOFTACHE († 20.02.2020), Biofizică, București
– Prof Dr Radu IFTIMOVICI
 († 08.02,2020), Virusologie, Istoria Medicinei, București
– Prof Dr Ioan Radu ROGOZEA († 06.02.2020), Epileptologie, București
– Prof Dr Mihai Romeo GĂLEȘANU († 16.01.2020), Radiologie, Iași
– Prof Dr Vasile CÂNDEA († 14.01.2020), Chirurgie, București

Membri de onoare:
– Prof Dr Ing. Radu NEGOESCU († 24.10.2020), Bioinginerie, București
– Prof Dr Liviu MATCAU
 († 30.07.2020), Neurologie, Timișoara
– Prof Dr Constantin URSONIU († 14.06.2020), Igienă, Sănătate Publică, Timișoara

 


 

În anul 2019 ne-au părăsit colegii de mai jos, cărora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
– Prof Dr Corneliu DUDEA(† 22.12.2019), Medicină internă, Cluj-Napoca
– Prof Dr Sava DUMITRESCU(† 07.09.2019), Farmacologie, Iași
 Prof Dr Valeriu NESTIANU(† 04.06.2019), Fiziologie, Craiova
– Prof Dr George LITARCZEK(† 14.03.2019), A.T.I., București
– Prof Dr Mircea CIUREA († 03.2019), Chirurgie, Bucuresti
– Prof Dr Petrache VARTEJ(† 01.2019), Obstetrică Ginecologie, București

Membri de onoare:
 Prof Dr Vladimir HOTINEANU († 15.11.2019), Chirurgie, Republica Moldova
– Prof Dr Dan RIGA († 11.06.2019), Neurologie, București
– Prof Dr Dumitru CIOCOI-POP († 11.03.2019), Fiziologie, Sibiu
– Prof Dr Nicu George IONESCU († 03.2019), Chirurgie, Oradea
– Prof Dr Simion COTOI († ), Cardiologie , Târgu Mureș
– Prof Dr Liviu VULCU († ), sănătate Publică, Sibiu

 


 

În anul 2018 ne-au părăsit colegii de mai jos, cărora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
– Prof Dr Aurel ARDELEAN(† 26.12.2018), Biologie, Arad
– Prof Dr Oliviu PASCU († 09.2018), Gastroenterologie, Cluj-Napoca
– Prof Dr Ioan MUNTEANU(† 06.05.2018), Obstetrica-Ginecologie, Timișoara
– Prof Dr Doina Livia ONICESCU († 11.03.2018), Anatomie Patologica, București
– Prof Dr Alexandru PETRESCU († 03.2018), Virusologie, București
– Prof Dr Alexandru CONSTANTINOVICI(† 12.02.2018), Neurochirurgie, București
– Prof Dr Mariana GOCIU(† 13.02.2018), Hematologie, București
– Prof Dr Rodica Angela DUTU († 07.02.2018), Anatomie Patologica, București
– Prof Dr Zeno POPOVICI († 02.2018), Chirurgie, Sibiu

Membri de onoare:
– Prof Dr Mihai ISVORANU († 12.2018), Biologie București
– Prof Dr Marin BURLEA († 26.10.2018), Pediatrie, Iași
– Prof Dr Alla VÂTĂ († 2018), Epidemiologie, Iași 
– Prof Dr Stefan Aurel MOISESCU († 2018), Farmacie, București 
– Prof Dr Tudor UDRIȘTOIU († 20.01.2018), Psihiatrie, Craiova

 


 

În anul 2017 ne-au părăsit colegii de mai jos, cărora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
– Prof Dr Francisc SCHNEIDER († 16.12.2017), Fiziologie, Timișoara
– Prof Dr Mircea Petru CUCUIANU († 06.12.2017), Biochimie clinica, Cluj (necrolog l.engl)
– Prof Dr Farm Aurelia Nicoleta CRISTEA  († 2017) Farmacologie, București
– Prof Dr Gheorge BRATESCU († 11.09.2017), Istoria Medicinei București (necrolog M.N Basarab / necrolog D&S Riga)
– Prof Dr Nicolae URSEA († 07.08.2017), Nefrologie, București
– Prof Dr Alexandru IOAN († 17.06.2017), Cardiologie, București
– Prof Dr Gheorghe GLUHOVSCHI († 16.06.2017), Nefrologie, Timișoara
– Prof. dr. Francisc Jeszenszky († 19.03.2017)

Membri de onoare:
– Prof Dr Petru DEREVENCO († 2017), Fiziologie, Cluj-Napoca

 


 

În anul 2016 ne-au părăsit colegii de mai jos, cărora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
– Prof Dr Corneliu DRAGOMIRESCU († 22.10.2016), Chirurgie, București
– Prof Dr Dan DERMENGIU († 08.07.2016), Medicină legală, București
– Prof Dr Dan PANAITESCU († 07.07.2016), Parazitologie, București
– Prof Dr Sorin Emilian LEUCUȚA († 27.06.2016), Farmacie, Cluj
– Prof Dr Corneliu BALOESCU († 31.05.2016), Farmacologie, București
– Prof Dr Mihail COCULESCU († 25.03.2016), Endocrinologie, București
– Prof Dr Marian BISTRICEANU († 29.03.2016), Endocrinologie, Craiova
– Prof Dr Emil CORLAN († 23.04.2016), Pneumologie, București
– Prof Dr Emanoil GRIGORESCU († 10.03.2016), Farmacie, Chimie, Iași
– Prof Dr Tiberiu POP († 2016), Explorări Funcționale, București
– Prof Dr Ștefan ȘUȚEANU († 2016), Reumatologie, București

Membri corespondenți:
Prof Dr Mihai VOICULESCU († 29.08.2016), Medicină internă, București

Membri de onoare:
– Prof Dr Constantin ROMANESCU († 28.12.2016), Istoria Medicinei, Iași
– Prof Dr Dumitru Diaconu  († 2016), Dermatologie, București
– 
Prof Dr Constantin CRACIUN († 2016), Biologie, Cluj-Napoca

 

 


 

 

În anul 2015 ne-au părăsit colegii de mai jos, cărora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
– Prof Dr Zeno SIMON († 21.11.2015), Chimie, Timișoara
– Prof Dr Constantin CIUFECU († 01.11.2015), Microbiologie-Epidemiologie, București
– Acad Laurențiu Mircea POPESCU († 02.08.2015), Medicină Celulară și Moleculară, București
– Prof Dr Iulian MINCU († 31.07.2015), Diabet, boli de nutriție. București
– Prof Dr Dan TULBURE († 02.06.2015), A.T.I. București
– Dr Doc Stefan SANDOR († 31.05.2015), Embriologie-Teratologie, Timișoara  

Membri de onoare:
– Prof Dr Ing Pompiliu MANEA – (†  2015), Inginerie Electronica, Cluj
– Prof. Dr. Ludovic PAUN († 2015), Boli infecțioase, București
 Prof Dr Doc Constantin CALOGHERA (†  19.02.2015), Chirurgie, Timișoara

 


 

În anul 2014 ne-au părăsit colegii de mai jos, cărora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
– Prof Dr Geza Adalbert SZEGLI ( †  25.12.2014), Biochimie, imunologie, București
– Prof Dr Florin Adrian CARUNTU (†  2014), Boli Infecțioase, București
– Prof Dr Niculae VOICULEȚIU (†  27.11.2014), Biochimie, oncologie, București
– Prof Dr Nicolae ANGELESCU ( †  27.09.2014), Chirurgie, București
– Prof Dr Doc Barbu CUPARENCU († 25.06.2014), Farmacologie, Cluj
– Prof Dr Virgiliu NICULESCU ( †  16.06.2014), Anatomie, Timișoara
 Prof Dr Valeriu RUSU ( †  1.05.2014), Biofizică, Iași
– Prof Dr Ludovic SERES-STURM ( †  2014), Anatomie Patologică, Târgu Mureș
– Prof Dr Dorin NICOLESCU ( †  2014), Urologie, Târgu Mureș

Membri de onoare:
– Prof Dr Cristian Nicolae DIDILESCU (†  2014), Pneumologie, București
– Prof Dr Alexandru VRĂBIESCU (†  2014), Geriatrie, București
– Prof Dr Florin BRĂTILĂ ( †  2014), Medicină complementară, București
– Prof Dr Corneliu OLINICI (†  2014), Anatomie Patologica, CLuj

Colegi personalități de prestigiu din domeniul cercetării și practicii medicale:
– Dr Alexandru BUCUR, ( †  19.04.2014), București

 


 

În anul 2013 ne-au părăsit colegii de mai jos, cărora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
– Prof Dr Ion Valeriu POPESCU, Pediatrie, București
– Prof Dr Eugen Pascal CIOFU, ( †  02.06.2013), Pediatrie, București
– Prof Dr Mihai DRAGOMIRESCU ( † 24.06.2013), Boli Infecțioase, Timișoara
– Prof Dr Paul CERNEA ( † 20.06.2013), Oftalmologie, Craiova
– Prof Dr Vlad APATEANU ( † 2013), Hematologie, București

 


 

În anul 2012 ne-au părăsit colegii de mai jos, cărora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
– Prof Dr Vasile LUCA, ( †  20.08.2012), Obstetrica-Ginecologie, București
– Prof Dr Stefan DUTU, ( †  02.06.2012), Explorări Funcționale, București
– Prof Dr Leonard DUMITRIU, Medicina Nucleara, București
 Prof Dr Iosif Liviu GOZARIU, Endocrinologie, Cluj

Membri de onoare:
– Prof Dr Gheorghe MOISE, Igienă și Sănătate Publică, Timișoara
– Prof Dr Ion ALBU, Anatomie Patologică, Cluj
– Prof Dr Gheorghe SCRIPCARU, Medicină Legală, Iași
– Prof Dr Dan GAVRILIU, Chirurgie, București