×

In anul 2022 ne-au parasit colegii de mai jos, carora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:

– Băcanu Gheorghe († 11.11.2022)
– Şerbănescu Alexandru († 24.10.2022), Neurologie, Bucureşti
– Ginghină Carmen Doina († 2.08.2022), cardiologie, Bucureşti
– Prof. Dr. Constantinescu Ioan Alexandru († 4.07.2022), neurochirurgie, Bucureşti
– Prof. Dr. Mircioiu Constantin († 16.05.2022), farmacologie, Bucureşti
– Prof. dr. Constantin DUMITRACHE († 22.04.2022)
Prof. dr. Dan COLIȚĂ († 21.04.2022)
Prof. dr. Adrian RESTIAN († 19.04.2022)
Prof. dr. Cristian Mircea DRAGOMIR († 05.02.2022)

Membri de onoare:
– Gheorghe ŢÎBÎRNĂ († 11.06.2022), Chirurgie oncologică, Rep. Moldova

 


 

In anul 2021 ne-au parasit colegii de mai jos, carora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
Prof Matusz Petru († 23.10.2021)
Prof. Dr. Ioan Pop De Popa († 30.04.2021)
– Prof. Doina Pop de Popa († 03.2021)

Membri de onoare:
– Prof.Dr. Câmpeanu Alexandru († 6.12.2021)
– Prof Dr Mihai Radu Diaconescu († 14.06.2021), Chirurgie, Iași
– Prof Dr George POPA († 16.01.2021), Hematologie, Iași

 


 

In anul 2020 ne-au parasit colegii de mai jos, carora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
– Prof Dr Ioan Paul STOICESCU(† 16.12.2020), Pneumologie, București
– Prof Dr Dumitru DOBRESCU(† Dec.2020), Farmacologie, București
– Prof Dr Nicolae MANOLESCU
 († 28.11.2020), Anatomie Patologică, București
 – Obituar – Academia de Științe Medicale
     Necrolog – Prof.Dr. Irinel Popescu
– Prof. Dr. Silviu Diaconescu († 14.11.2020)
– Prof. dr. Rodica Repanovici († 10.11.2020)
– Dr Virgil ENĂTESCU († 22.10.2020), Psihiatrie, Informatică Medicală, Satu Mare
– Prof Dr Ovidiu  BĂJENARU
(† 03.09.2020), Neurologie, București
– Prof Dr Virgiliu ANCĂR(† 17.06.2020), Obstetrică-Ginecologie, București
-Prof Dr Mircea IFRIM († 22.03.2020), Anatomie, Antropologie, București
Comunicat 22 martie 2020: A decedat Acad. MIRCEA IFRIM Presedintele A.S.M.
Necrolog – In Memoriam
Obituar (Acad. Victor Voicu)
In Memoriam (Prof. Dr. Irinel Popescu)
– Prof Dr Constantin DIMOFTACHE († 20.02.2020), Biofizică, București
– Prof Dr Radu IFTIMOVICI
 († 08.02,2020), Virusologie, Istoria Medicinei, București
– Prof Dr Ioan Radu ROGOZEA († 06.02.2020), Epileptologie, București
– Prof Dr Mihai Romeo GĂLEȘANU († 16.01.2020), Radiologie, Iași
– Prof Dr Vasile CÂNDEA († 14.01.2020), Chirurgie, București

Membri de onoare:
– Prof Dr Ing. Radu NEGOESCU († 24.10.2020), Bioinginerie, București
– Prof Dr Liviu MATCAU
 († 30.07.2020), Neurologie, Timișoara
– Prof Dr Constantin URSONIU († 14.06.2020), Igienă, Sănătate Publică, Timișoara

 


 

In anul 2019 ne-au parasit colegii de mai jos, carora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
– Prof Dr Corneliu DUDEA(† 22.12.2019), Medicină internă, Cluj-Napoca
– Prof Dr Sava DUMITRESCU(† 07.09.2019), Farmacologie, Iași
 Prof Dr Valeriu NESTIANU(† 04.06.2019), Fiziologie, Craiova
– Prof Dr George LITARCZEK(† 14.03.2019), A.T.I., București
– Prof Dr Mircea CIUREA († 03.2019), Chirurgie, Bucuresti
– Prof Dr Petrache VARTEJ(† 01.2019), Obstetrică Ginecologie, București

Membri de onoare:
 Prof Dr Vladimir HOTINEANU († 15.11.2019), Chirurgie, Republica Moldova
– Prof Dr Dan RIGA († 11.06.2019), Neurologie, București
– Prof Dr Dumitru CIOCOI-POP († 11.03.2019), Fiziologie, Sibiu
– Prof Dr Nicu George IONESCU († 03.2019), Chirurgie, Oradea
– Prof Dr Simion COTOI († ), Cardiologie , Târgu Mureș
– Prof Dr Liviu VULCU († ), sănătate Publică, Sibiu

 


 

In anul 2018 ne-au parasit colegii de mai jos, carora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
– Prof Dr Aurel ARDELEAN(† 26.12.2018), Biologie, Arad
– Prof Dr Oliviu PASCU († 09.2018), Gastroenterologie, Cluj-Napoca
– Prof Dr Ioan MUNTEANU(† 06.05.2018), Obstetrica-Ginecologie, Timisoara
– Prof Dr Doina Livia ONICESCU († 11.03.2018), Anatomie Patologica, Bucuresti
– Prof Dr Alexandru PETRESCU († 03.2018), Virusologie, Bucuresti
– Prof Dr Alexandru CONSTANTINOVICI(† 12.02.2018), Neurochirurgie, Bucuresti
– Prof Dr Mariana GOCIU(† 13.02.2018), Hematologie, Bucuresti
– Prof Dr Rodica Angela DUTU († 07.02.2018), Anatomie Patologica, Bucuresti
– Prof Dr Zeno POPOVICI († 02.2018), Chirurgie, Sibiu

Membri de onoare:
– Prof Dr Mihai ISVORANU († 12.2018), Biologie București
– Prof Dr Marin BURLEA († 26.10.2018), Pediatrie, Iași
– Prof Dr Alla VÂTĂ († 2018), Epidemiologie, Iași 
– Prof Dr Stefan Aurel MOISESCU († 2018), Farmacie, Bucuresti 
– Prof Dr Tudor UDRIȘTOIU († 20.01.2018), Psihiatrie, Craiova

 


 

In anul 2017 ne-au parasit colegii de mai jos, carora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
– Prof Dr Francisc SCHNEIDER († 16.12.2017), Fiziologie, Timisoara
– Prof Dr Mircea Petru CUCUIANU († 06.12.2017), Biochimie clinica, Cluj (necrolog l.engl)
– Prof Dr Farm Aurelia Nicoleta CRISTEA  († 2017) Farmacologie, Bucuresti
– Prof Dr Gheorge BRATESCU († 11.09.2017), Istoria Medicinei Bucuresti (necrolog M.N Basarab / necrolog D&S Riga)
– Prof Dr Nicolae URSEA († 07.08.2017), Nefrologie, Bucuresti
– Prof Dr Alexandru IOAN († 17.06.2017), Cardiologie, Bucuresti
– Prof Dr Gheorghe GLUHOVSCHI († 16.06.2017), Nefrologie, Timisoara
– Prof. dr. Francisc Jeszenszky († 19.03.2017)

Membri de onoare:
– Prof Dr Petru DEREVENCO († 2017), Fiziologie, Cluj-Napoca

 


 

In anul 2016 ne-au parasit colegii de mai jos, carora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
– Prof Dr Corneliu DRAGOMIRESCU († 22.10.2016), Chirurgie, Bucuresti
– Prof Dr Dan DERMENGIU († 08.07.2016), Medicină legală, Bucuresti
– Prof Dr Dan PANAITESCU († 07.07.2016), Parazitologie, Bucuresti
– Prof Dr Sorin Emilian LEUCUȚA († 27.06.2016), Farmacie, Cluj
– Prof Dr Corneliu BALOESCU († 31.05.2016), Farmacologie, Bucuresti
– Prof Dr Mihail COCULESCU († 25.03.2016), Endocrinologie, Bucuresti
– Prof Dr Marian BISTRICEANU († 29.03.2016), Endocrinologie, Craiova
– Prof Dr Emil CORLAN († 23.04.2016), Pneumologie, Bucuresti
– Prof Dr Emanoil GRIGORESCU († 10.03.2016), Farmacie, Chimie, Iași
– Prof Dr Tiberiu POP († 2016), Explorări Funcționale, Bucuresti
– Prof Dr Ștefan ȘUȚEANU († 2016), Reumatologie, Bucuresti

Membri corespondenti:
– Prof Dr Mihai VOICULESCU († 29.08.2016), Medicină interna, Bucuresti

Membri de onoare:
– Prof Dr Constantin ROMANESCU († 28.12.2016), Istoria Medicinei, Iași
– Prof Dr Dumitru Diaconu  († 2016), Dermatologie, Bucuresti
– 
Prof Dr Constantin CRACIUN († 2016), Biologie, Cluj-Napoca

 

 


 

 

In anul 2015 ne-au parasit colegii de mai jos, carora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
– Prof Dr Zeno SIMON († 21.11.2015), Chimie, Timisoara
– Prof Dr Constantin CIUFECU († 01.11.2015), Microbiologie-Epidemiologie, Bucuresti
– Acad Laurențiu Mircea POPESCU († 02.08.2015), Medicină Celulară și Moleculară, Bucuresti
– Prof Dr Iulian MINCU († 31.07.2015), Diabet, boli de nutriție. Bucuresti
– Prof Dr Dan TULBURE († 02.06.2015), A.T.I. Bucuresti
– Dr Doc Stefan SANDOR († 31.05.2015), Embriologie-Teratologie, Timișoara  

Membri de onoare:
– Prof Dr Ing Pompiliu MANEA – (†  2015), Inginerie Electronica, Cluj
– Prof Dr Ludovic PAUN († 2015), Boli infectioase, Bucuresti
 Prof Dr Doc Constantin CALOGHERA (†  19.02.2015), Chirurgie, Timișoara

 


 

In anul 2014 ne-au parasit colegii de mai jos, carora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
– Prof Dr Geza Adalbert SZEGLI ( †  25.12.2014), Biochimie, imunologie, București
– Prof Dr Florin Adrian CARUNTU (†  2014), Boli Infecțioase, București
– Prof Dr Niculae VOICULEȚIU (†  27.11.2014), Biochimie, oncologie, București
– Prof Dr Nicolae ANGELESCU ( †  27.09.2014), Chirurgie, București
– Prof Dr Doc Barbu CUPARENCU († 25.06.2014), Farmacologie, Cluj
– Prof Dr Virgiliu NICULESCU ( †  16.06.2014), Anatomie, Timișoara
 Prof Dr Valeriu RUSU ( †  1.05.2014), Biofizică, Iași
– Prof Dr Ludovic SERES-STURM ( †  2014), Anatomie Patologică, Târgu Mureș
– Prof Dr Dorin NICOLESCU ( †  2014), Urologie, Târgu Mureș

Membri de onoare:
– Prof Dr Cristian Nicolae DIDILESCU (†  2014), Pneumologie, București
– Prof Dr Alexandru VRĂBIESCU (†  2014), Geriatrie, București
– Prof Dr Florin BRĂTILĂ ( †  2014), Medicină complementară, București
– Prof Dr Corneliu OLINICI (†  2014), Anatomie Patologica, CLuj

Colegi personalități de prestigiu din domeniul cercetării și practicii medicale:
– Dr Alexandru BUCUR, ( †  19.04.2014), București

 


 

In anul 2013 ne-au parasit colegii de mai jos, carora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
– Prof Dr Ion Valeriu POPESCU, Pediatrie, Bucuresti
– Prof Dr Eugen Pascal CIOFU, ( †  02.06.2013), Pediatrie, București
– Prof Dr Mihai DRAGOMIRESCU ( † 24.06.2013), Boli Infecțioase, Timișoara
– Prof Dr Paul CERNEA ( † 20.06.2013), Oftalmologie, Craiova
– Prof Dr Vlad APATEANU ( † 2013), Hematologie, București

 


 

In anul 2012 ne-au parasit colegii de mai jos, carora le aducem un pios omagiu:

Membri titulari:
– Prof Dr Vasile LUCA, ( †  20.08.2012), Obstetrica-Ginecologie, Bucuresti
– Prof Dr Stefan DUTU, ( †  02.06.2012), Explorări Funcționale, București
– Prof Dr Leonard DUMITRIU, Medicina Nucleara, Bucuresti
 Prof Dr Iosif Liviu GOZARIU, Endocrinologie, Cluj

Membri de onoare:
– Prof Dr Gheorghe MOISE, Igiena si Sanatate Publica, Timisoara
– Prof Dr Ion ALBU, Anatomie Patologica, Cluj
– Prof Dr Gheorghe SCRIPCARU, Medicina Legala, Iasi
– Prof Dr Dan GAVRILIU, Chirurgie, Bucuresti