×

Criterii de alegere a membrilor titulari şi corespondenţi  ai Academiei de Ştiinţe Medicale în conformitate cu HG nr.641/2017, cu modificările şi completările din Statutul A.S.M., aprobat prin HG nr.1165/2004, publicat în M.O. nr.730/11.09.2017

1.      Cererea solicitantului în care să fie specificată calitatea de a fi ales (membru corespondent sau membru de onoare);

2.      Deţinerea gradului didactic de profesor universitar;

3.      Curriculum Vitae;

4.      Activitatea didactică concretizată prin publicarea de cursuri, manuale de specialitate şi monografii;

5.      Fondarea unor specialităţi şi discipline noi şi/sau fondarea unor instituţii medicale, de învăţământ medical, asociaţii sau fundaţii care sprijină pacienţii, care apără interesele corpului medical, care susţin, organizează şi desfăşoară, în condiţiile legii, activitate didactică, ştiinţifică în domeniul medical sau care promovează misiuni ce urmăresc dezvoltarea medicinei, a cercetării medicale fundamentale şi clinice;

6.      Activitatea desfăşurată în sprijinul A.S.M. concretizată prin participarea în echipe de cercetare ştiinţifică ale A.S.M., în grupuri de lucru constituite de A.S.M. pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art.6, din legea nr.264/2004, privind organizarea şi funcţionarea A.S.M., cu modificările şi completările ulterioare, formularea de puncte de vedere în promovarea pe plan naţional a cercetărilor ştiinţifice din domeniu;

7.      Activitatea ştiinţifică şi de cercetare concretizată prin publicarea de articole ştiinţifice în reviste de profil cotate/indexate (articole în extenso – nu rezumate, nu luări de cuvânt, cu toţi autori menţionaţi, se precizează revista, anul, volumul, pagina, numărul de citări al fiecărei lucrări din lista menţionată precum şi lista PubMed cu aceleaşi menţionări.

8.      Premii şi distincţii;

9.      Criteriile prevăzute la punctele 4, 5 şi 6 vor avea împreună o pondere de 70% în evaluarea candidatului, în timp ce criteriile prevăzute la punctul 7 vor avea o pondere de 30%;

10.    Promovarea de la titlul de membru corespondent la cel de membru titular se realizează la un interval de minimum 5 ani de la momentul alegerii ca membru corespondent şi numai în temeiul unui nou memoriu de activitate şi al unui nou dosar ce va fi evaluat în baza criteriilor prevăzute mai sus.

11.    Recomandări din partea filialei (obligatoriu) şi 2 recomandări de la membrii titulari ai Academiei de Ştiinţe Medicale.

Dosarul se depune la filiala regională care analizează situaţia pe baza criteriilor enumerate şi întocmesc recomandarea obligatorie, conform statutului modificat prin HG nr.877/2013, art.7, alin.(4).