×

Comisia de Bioetica a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (CNBMDM) este un organism independent constituit din membrii din domeniul medical/stiintific si nemedical, a carui responsabilitate este să asigure protejarea vietii, sanatatii, demnitatii, drepturilor intimitatii si bunei stari a subiectilor umani participanti la cercetarile medicale efectuate in scopul asigurarii progresului in terapia cu medicamente si in domeniul dispozitivelor medicale, asa cum se precizeaza in Directivele 2001/20/EC si 2005/20/EC a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene si in Ordinele Ministerului Sanatatii nr. 904/2006, 903/206 si 1446/2009.

In Romania, Comisia de Bioetica a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale  este un organism independent in coordonarea Ministrului Sanatatii si a Presedintelui Academiei de Stiinte Medicale. Membrii  CNBMDM au fost numiti prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 34/09.01.2014, in urma propunerilor Academiei de Stiinte Medicale, facute in baza alegerilor din Adunarea Generala.

Ministerul Sănătăţii
Ordin nr. 966/2017 din 30 august 2017

Ordinul nr. 966/2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi pentru aprobarea componenţei acesteia

În vigoare de la 05 septembrie 2017

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 717 din 05 septembrie 2017. Nu există modificări până la 06 septembrie 2017.

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 8.559/2017 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile titlului XVIII “Medicamentul”, ale titlului XX “Dispozitive medicale” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I. – Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi pentru aprobarea componenţei acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 19 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Florian-Dorel Bodog
Bucureşti, 30 august 2017. Nr.966.

   ANEXĂ
(Anexa la Ordinul nr. 1.446/2009)

    COMPONENŢA
Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Preşedinte: prof. dr. Dinu Antonescu
Vicepreşedinte: prof. dr. Aurelia Nicoleta Cristea
Secretar: prof. dr. Constantin Mircioiu

Membri:

 • prof. dr. Emanoil Ceauşu;
 • prof. dr. Mircea Beuran;
 • prof. dr. farm. Elena Chiriţă;
 • prof. dr. Doina Drăgănescu;
 • prof. dr. Aurel Ardelean;
 • preot, prof. dr. Vasile Răducă
 • conf. dr. Dan Victor Eugen Strâmbu;
 • dr. farm. Speranţa Prada;
 • dr. farm. Brânduşa Rădulescu;
 • jr. Diana Monica Isăilă
 • 2 reprezentanţi ai asociaţiilor de pacienţi

Ordin nr. 34 din 09/01/2014

 


 
Vă anunţăm că în baza H.G.877/2013 şi a Ordinului Ministrului nr.34/2014, Comisia Naţională de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale este şi în coordonarea Academiei de Ştiinţe Medicale având următoarea componenţă:
    Preşedinte: Prof.Dr. Dinu Antonescu
    Vicepreşedinte: Prof.Dr. Aurelia Cristea
    Secretar: Prof.Dr. Constantin Mircioiu
Membri: Prof.Dr. Ludovic Păun, Dr.Farm. Speranţa Prada, Prof.Dr.Farm. Elena Chiriţă, Dr.Farm. Brânduşa Rădulescu, Prof.Dr. Aurel Ardelean, Episcop Vicar de Bucureşti Varsanufie Gogescu, Manager Public Jr.Monica Isăilă
Reprezentanţi participanţi studii:Dr.Ovidiu Moldovan, Dr.farm.Flavian Rădulescu
Administrator: Ec.Ioan Dumitru Vlădulescu
    Sediul acestei comisii este în Şos.Ştefan cel Mare nr.19-21, sector 2, Bucureşti (Spital Colentina), Dl.Ec. I. Vlădulescu, numit prin Ordinul Ministrului, având responsabilitatea economico-financiară a acesteia.
Comisia are site-ul său propriu prin care puteti accesa toate informaţiile în legătură cu activitatea ce se desfăşoară.
 
Adresa site-ului Comisiei de Bioetica este cne-med.ro

Secretar General,
Prof.Dr. Mircea Ifrim