×

Prof. univ. dr. Adrian Covic, membru titular al Academiei de Științe Medicale, a câștigat marele premiu pentru Medicină în cadrul Galei Cercetării Românești

Prof. univ. dr. Adrian Covic, membru titular al Academiei de Științe Medicale, a câștigat marele premiu pentru Medicină în cadrul Galei Cercetării Românești Evenimentul, organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, a avut loc marți, 27 februarie, de la 18.30, la Opera Națională București. „Gala…

Arm neuroprosthesis equipped with artificial skin and sensorial feedback – ARMIN

Titlu proiect: Arm neuroprosthesis equipped with artificial skin and sensorial feedback – ARMINProiect finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 și bugetul de stat-RO 02Director de proiect: Prof.dr.ing. Octavian DontuCoordonator proiect: Universitatea Politehnică București Parteneri:P1. Academia de Științe Medicale (responsabil științific: Prof.dr.medic Adrian Barbilian)P2. Spitalul Clinic…

Planul Strategic de Cercetare al Academiei de Științe Medicale

Scopul planului strategic de cercetare al Academiei de Științe Medicale Cercetarea şi inovarea în domeniul sănătăţii reprezintă unul dintre instrumentele esenţiale de dezvoltare şi implementare a conceptului de medicină bazată pe dovezi prin furnizarea de noi tehnologii sau metode noi de diagnostic şi tratament care…

Dezvoltarea Infrastructurii Publice de Cercetare Dezvoltare şi Crearea de Noi Infrastructuri – Proiect Fazat

Proiect SMIS 2014+: 107124 „Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri” finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013 și Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, derulat de Academia de Științe Medicale. Guvernul României susţine intensificarea activităţii de cercetare medicală în…

Planul sectorial de cercetare al M.S.

Ministerul Sănătăţii a publicat pe site-ul său planul sectorial de cercetare în domeniul medical. Acest program de cercetare va fi făcut prin Academia de Ştiinţe Medicale care este conform Legii 264/2004, subordonată Ministerului Sănătăţii şi autoritatea de sănătate care constituie instrumentul de realizare a cercetării…

Dezvoltarea Compețentelor în Transplant (DCT)

Proiect POSDRU 186/3.2/155295 „Dezvoltarea Competențelor în Transplant” (2015-2016) finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, derulat de Academia de Științe Medicale. Perfecționarea și specializarea cadrelor medicale în domeniul transplantului reprezintă, alături de crearea unui sistem eficient de identificare a donatorilor, o premisă…

Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare pentru Medicină (2014-2020)

Strategia pentru Sănătate (2014-2020) este finalitatea unui demers care a dus la construcţia unei strategii unitare, strategie care a fost construită în concordanţă cu Strategia Europa 2020. S-a avut în vedere o abordare dublă, s-au constituit comitetele tematice. S-a avut viziunea unor servicii minimale cu…

Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare pentru Medicină (2007-2013)

Academia de Ştiinţe Medicale s-a implicat în 2005 în cadrul unui contract cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării) C.N.C.S.I.S. (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Institutele Superioare) în proiectul: „Elaborarea Strategiei Naţionale în domeniul CDI pentru perioada 2007-2013”, finanţat de la bugetul de stat prin Ministerul…

Strategii de cercetare-dezvoltare

Prof.dr.D.Enescu în 2012, reprezintă academia în Comitetul Consultativ Tematic Servicii de Sănătate (CCTTSS) coordonat în parteneriat de Ministerul Afacerilor Europene şi Ministerul Sănătăţii unde sunt 4 grupuri de lucru care ajută la creerea strategiei pe termen mediu şi lung, la nivel naţional, care va fi…