×

Dezvoltarea Infrastructurii Publice de Cercetare Dezvoltare şi Crearea de Noi Infrastructuri – Proiect Fazat

Proiect SMIS 2014+: 107124 „Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri” finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013 și Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, derulat de Academia de Științe Medicale.

Guvernul României susţine intensificarea activităţii de cercetare medicală în domeniul  afecţiunilor letale sau invalidante, care sunt prezentate în statisticile la nivel naţional şi internaţional ca fiind principalele cauze ale morbidităţii şi mortalităţii în România: bolile cardiovasculare și bolile tumorale, teme centrale ale proiectului „Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri” .

În aceste condiții, în urma discuțiilor între reprezentanții Ministerului Sănătății și ai Ministerului Educației Naționale, prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, a rezultat necesitatea obiectivă a unui proiect care să abordeze în mod integrat crearea unei infrastructuri moderne de echipamente de angiografie care să contribuie la stabilirea diagnosticului și ameliorarea tratamentului în afecțiunile cardiovasculare, cerebro-vasculare, malformațiilor în cardiologia pediatrică, anevrismelor, vaselor periferice, tumorilor.

Cercetarea pe plan mondial în depistarea şi identificarea diagnostică a bolilor cardiovasculare, beneficiază în prezent de tehnologii evaluate, precum structura de angiografe creată în cadrul prezentului proiect, premisă pentru impulsionarea activității de cercetare medicală în România, cu efecte directe asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei.

În prima faza a proiectului (2015), au fost dotate cu echipamente de angiografie în 17 unități spitalicești în care sunt situate centrele de cercetare ale Academiei de Științe Medicale, distribuite în mod echilibrat în cele 8 regiuni de dezvoltare.

Elementul cheie în realizarea obiectivelor științifice propuse este existența echipamentului de angiografie performant, în vederea stabilirii diagnosticului angiografic completat în cele mai multe cazuri și de componenta terapeutică.

În cea de a-2-a fază (2017-2021) proiectul își propune creșterea capacității de cercetare dezvoltare a 17 unități medicale (centre de cercetare) din România în domeniul angiografiei prin utilizarea sistemelor de angiografie achiziționate în faza 1 a proiectului și cercetare clinică a 100 de pacienți în medie/centru de cercetare în cadrul clusterului emergent AngioNET cu rol de a impulsiona activitatea de cercetare medicală în România, cu efecte directe asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei.

Prin această cercetare rezultă o strategie națională de tratament a afecțiunilor, aplicabilă teritorial uniform, în centre specializate consacrate sau oferă dezvoltare în centre mai noi cu experiență în creștere. Se evită astfel aplicarea exagerată, fără bază științifică în era medicinii bazată pe dovezi, a unor procedee costisitoare.