×

Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare pentru Medicină (2007-2013)

Academia de Ştiinţe Medicale s-a implicat în 2005 în cadrul unui contract cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării) C.N.C.S.I.S. (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Institutele Superioare) în proiectul: „Elaborarea Strategiei Naţionale în domeniul CDI pentru perioada 2007-2013”, finanţat de la bugetul de stat prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în cadrul Planului Sectorial de Cercetare-Dezvoltare. La realizarea lui a participat un consorţiu de organizaţii de cercetare, institute de învăţământ superior, societăţi comerciale cu specific de cercetare fiind derulat pe o perioadă de 18 luni (aprilie 2005-octombrie 2006). De asemeni Academia de Ştiinţe Medicale a fost implicată în realizarea a 2 faze din proiect în cursul anului 2005, respectiv: faza 1: Metodologia utilizată în vederea evaluării situaţiei şi performanţelor actuale. Exerciţiul de Foresight şi faza 2: Evaluarea mediului intern şi extern din toate punctele de vedere relevante: economic, social, educaţional, legislativ, cultural.

În documentul de strategie naţională sunt menţionate obiectivele şi orientările în cercetarea biomedicală: „Sănătatea reprezintă o dimensiune cu impact deosebit asupra societăţii atât prin participarea la calitatea vieţii cât şi prin contribuţia la rata de activitate a populaţiei. Proporţia încă ridicată a cheltuielilor societăţii pentru asigurarea calităţii vieţii pacienţilor cu boli cronice (cardiovasculare, cerebrovasculare, neurogenerativ etc.) solicită în mod deosebit activitatea de cercetare cu ţinte foarte precise. Atingerea acestor ţinte de cercetare aplicată este imposibilă fără o dezvoltare corespunzătoare a cercetării proceselor fundamentale biopsihologice.

Obiectivul principal al proiectului a constat în elaborarea unui document programatic cu caracter de strategie naţională care să prefigureze în final obiectivele viitorului Program cadru „Planul Naţional CDI în perioada 2007-2013”. Pentru realizarea Strategiei Naţionale de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 s-au stabilit 9 domenii prioritare cu un mare potenţial de a conduce la progres economic social din care medicina este pe poziţia 4.

Pentru perioada 2007-2013, cercetarea se va orienta către dezvoltare cunoaşterii sistemelor biologice integrative ale fiinţei umane; a mecanismelor de adaptare a organismului uman la dinamica factorilor de mediu biologic şi psihosocial; metode de investigaţie şi intervenţionale bazate pe medicina moleculară şi celulară, genomică şi proteomică; terapii moderne orientate spre suportul chimic, genetic, celular şi standardizarea lor conform normelor bioetice; dezvoltarea interfeţei creier-maşină în scopul investigaţiei şi recuperării în afecţiunile neurologice; implementarea de noi metode de prevenţie şi intervenţionale, la nivel naţional, arondate la spaţiul european de operare.

Obiectivele cercetării biomedicale pentru perioada 2007-2013 în România corespund în mare măsură obiectivelor europene şi internaţionale şi vizează tot mai mult integrarea şi respectarea normelor din spaţiul european al cercetării.

Participarea A.S.M. la elaborarea strategiei naţionale în domeniul menţionat pentru medicină şi farmacie, dovedeşte recunoaşterea oficială a valorii deosebite a membrilor ei şi a poziţiei pe care această instituţie trebuie să o deţină în elaborarea deciziilor, planurilor, programelor din domeniul ştiinţei medicale şi farmaceutice româneşti.