×

Strategii de cercetare-dezvoltare

Prof.dr.D.Enescu în 2012, reprezintă academia în Comitetul Consultativ Tematic Servicii de Sănătate (CCTTSS) coordonat în parteneriat de Ministerul Afacerilor Europene şi Ministerul Sănătăţii unde sunt 4 grupuri de lucru care ajută la creerea strategiei pe termen mediu şi lung, la nivel naţional, care va fi cuprins într-un acord de parteneriat ce va fi negociat cu Comisia Europeană şi totodată de a elabora documentul strategic ce va sta la baza finanţării UE în perioada 2014-2020. Prof.D.Enescu este în grupul “Cercetare existentă în domeniul sănătăţii”.