×

Programul de cercetare de excelenţă CEEX Sănătate

Prin HG nr. 368/28. 04. 2005 a fost aprobat Programul de Cercetare Ştiinţifică de Excelenţă-CEEX pentru perioada 2005-2008, program finanţat în principal de la bugetul de stat şi coordonat la nivel central de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. În cadrul acestui program au fost prevăzute obiectivele principale specifice ale programului CEEX pentru sănătate:

 1. Procese şi biotehnologii pentru sănătate.
 2. Transferarea rezultatelor cercetării pentru asigurarea sănătăţii umane.
 3. Optimizarea asigurării serviciilor de sănătate pentru cetăţenii europeni.
 4. Tehnologii informatice ca răspuns la provocările societăţii.
 5. Nanoştiinţe şi nanotehnologii, materiale şi noi procese de producţi urmărind dezvoltarea unei industrii bazate pe cunoaştere din domeniu.

 

În perioada 2005-2008, Academia de Ştiinţe Medicale a deţinut unitatea de conducere a programului naţional CEEX-Sănătate, în cadrul unui contract încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

Programul de cercetare de excelenţă CEEX Sănătate a cuprins 3 domenii: medicină, farmacie, medicină dentară. Dintre principalele obiective ale acestui program au fost dezvoltarea cunoştiinţelor în domeniul ştiinţelor medicale şi farmaceutice. S-a urmărit armonizarea sistemelor de norme, proceduri, intervenţii, tehnici în conformitate cu cerinţele organismelor de cercetificare/standardizare şi al managementului calităţii europne, la nivelul sistemului medical naţional.

Rezultatele preconizate:

 • Realizarea de metode noi de cercetare fundamentală în domeniul genomului uman, precum şi cercetări de genetică clinică prin introducerea tehnologiilor de biologie moleculară;
 • Dezvoltarea de noi tehnici de investigare a mecanismelor apariţiei diverselor fonne de tumori maligne, marker de diagnostic şi agresivitate, precum şi corelaţii pentru perfecţionarea diagnosticului precoce în cancer;
 • Elaborarea pentru prima oară în ţara noastră în sistem centralizat de Registre naţionale pentru diversele tipuri de cancer (gastric, pancreatic etc.), în scopul monitorizării, consultării, şi valorificării datelor ştiinţifice.
 • Standardizarea algoritmurilor de diagnostic pre şi post natal al bolnavilor cu boli hematologice, cu determinism genetic, auto imune şi psihice în vederea îmbunătăţirii speranţei de viaţă;
 • Realizarea de dispozitive prin utilizarea nanotehnologiei;
 • Cercetări în domeniul celulelor stem şi dezvoltarea tehnicilor de bioinginerie tisulară.

În acest program pentru realizarea obiectivelor s-au implicat peste 219 unităţi, au participat 35 de universităţi din ţară cu diverşi specialişti: de medicină, de farmacie, de medicină veterinară, tehnice etc., 29 institute naţionale de cercetare din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara cu diverse specializări şi 100 de instituţii publice (spitale de urgenţă judeţene, militare, municipale, universitare etc.), centre de cercetare (de medicină, biologie, chimie, sănătate publică, statistică etc.), O.N.G., societăţi comerciale de cercetare.

În urma valorificării rezultatelor cercetărilor întreprinse au rezultat 21 brevete naţionale de invenţie acceptate de OSIM, un număr de 1869 articole ştiinţifice publicate în ţară, 106 cărţi, comunicări ştiinţifice şi dicţionare de specialitate.

Importanţa acestui program de cercetare a fost pe lângă tehnologia de mare complexitate care a inclus cercetări fundamentale şi aplicative puse la dispoziţia participanţilor din consorţiu, s-au realizat reţele reprezentative la nivel naţional pentru cercetări care au apelat tehnologii de vârf.

Realizarea în cercetarea ştiinţifică românească de reţele şi consorţii de instituţii şi organisme recunoscute pe plan naţional şi internaţional va putea garanta acceptarea cercetătorilor noştri în colectivele europene şi cooptarea în proiectele U.E.