×

Programul VIAŢĂ ŞI SĂNĂTATE -VIASAN

Al doilea program de cercetare ştiinţifică coordonat de A.S.M. şi primul cu tematică strict de medicină s-a intitulat Programul Naţional de Cercetare-Dezvoltare-Inovare Viaţă şi Sănătate „VIASAN„.

În perioada 2001-2006 Guvernul României prin Ministerul Cercetării şi sub Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, a autorizat A.S.M. să conducă acest program de cercetare în întregime cu obiective strict medicale din istoria noastră ştiinţifică.

Programul „VIASAN” a coordonat în perioada menţionată un număr de 422 proiecte de cercetare, realizate de către medicii şi cercetătorii ştiinţifici din 12 Universităţi, 14 Institute naţionale, 2 unităţi ale Academiei Române, 29 spitale cu centre de cercetare, 17 societăți cu activități de cercetare și 7 organizații non-guvernamentale. Analizând conducerea proiectelor a reieșit că din totalul acestora, 264 de proiect au fost conduse de cadre universitare. 90 de către medici primari, 68 de cercetători ştiinţific gr. 1 şi gr. II şi două proiecte de membri a Academiei Române. La activităţile de cercetare ştiinţifică au participat tineri cercetători care au efectuat stagii de instruire în laboratoare din străinătate, au urmat cursuri intensive pe tematici specifice legate de proiectele finanţate. Acest program de cercetare medicală specifică a urmărit în cadrul prevederilor Programului naţional de aderare a României la Uniunea Europeană, corelarea obiectivelor sale ştiinţifice cu cele din programul tematic calitatea vieţii şi managementul resurselor viului.

Este de menţionat realizarea pentru prima oară în cercetarea medicală naţională a primelor centre de excelenţă pe domenii specifice, astfel au apărut: centrul de excelenţă pentru cercetarea ştiinţifică şi tehnologică în domeniul transplantului tisular şi al grefelor de piele, realizat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti sub conducere prof dr, Dan Enescu; centrul de excelenţă pentru cercetare şi diagnostic în patologia nervilor periferici dezvoltat la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din Bucureşti, sub coordonarea prof. dr, Alexandru Vlad Ciurea.

S-au dezvoltat noi nuclee de specialităţi în cadrul spitalelor şi centrelor de cercetare cu noi competenţe dintre care amintim: dezvoltarea în România a primei bănci regionale de celule stern din sânge provenit din cordon ombilical şi placentă, transplantul de ţesuturi şi organe, terapii cu celule stem, microchirurgie şi chirurgie laparoscopică, realizarea terapiilor genice în ischemia cronică severă a membrelor inferioare, realizarea de sisteme robotice polifuncţionale în neurochirurgie etc.

Rezultatele teoretice, realizările experimentale şi clinice obţinute în cadrul acestui program naţional au permis institutelor, centrelor şi colectivelor de specialişti, realizarea de parteneriate ştiinţifice europene importante în cadrul programului în derulare.

Structura şi obiectivele programului au fost stabilite pornind de la următoarele considerente:

 • Starea domeniului Sănătate şi a domeniilor conexe care necesită eforturi însemnate pentru reducerea decalajului existent între nivelul de dezvoltare din România comparativ cu UE;
 • Specificul activităţilor din cercetarea medicală românească;
 • Prevederile Programului Naţional de Aderare a României la UE;
 • Corelarea cu obiectivele specifice ale Programului tematic „Calitatea vieţii şi managementul resurselor viului”.
 • Promovarea şi susţinerea cercetărilor de bază, strategice şi aplicate în vederea înţelegerii mecanismelor îmbolnăvirii la om, în tratarea afecţiunilor patologice şi în prevenirea bolilor cu impact mare în populaţie;
 • Dezvoltarea cunoştiinţelor în domeniul ştiinţelor medicale și definirea aplicaţiilor în patologia copilului, adolescentului, adultului şi vârstnicului;
 • Dezvoltarea şi utilizarea de reţele informaţionale medicale, ştiinţifice; optimizarea gestiunii informaţiilor medicale;
 • Dezvoltarea şi implementarea de noi tehnici şi metode clinice avansate de investigare şi tratament pentru crearea băncilor de organe, os, ţesuturi şi a sistemelor de truse pentru protezare şi implantologie; dezvoltarea transplantului de organe;
 • Eliminarea decalajului existent faţă de nivelul european în privinţa serviciilor medicale;
 • Dezvoltarea şi armonizarea sistemului de norme şi proceduri clinice în conformitate cu cerinţele organismelor de standardizare europene şi internaţionale;
 • Promovarea cercetărilor multisectoriale şi multidisciplinare în concordanţă cu alte domenii ca: biofizica, biochimia, biotehnologia, pentru înţelegerea şi corelarea rezultatelor medicale în contextul modern actual;
 • Dezvoltarea de facilităţi şi servicii în sprijinul cercetării din domeniu (reţele, centre, centre de servicii, etc), precum şi promovarea şi diseminarea cunoştinţelor şi rezultatelor obţinute în cadrul programului;
 • Procese celulare în biologie şi patologie;
 • Patologia cronică degenerativă: mecanisme celulare de producere, posibilităţi de prevenire;
 • Patologia copilului şi adolescentului;
 • Patologia infecţioasă;
 • Terapeutica medicală, caracterizarea şi controlul medicamentului;
 • Sănătate publică şi epidemiologie;
 • Tehnologii medicale avansate în vederea introducerii în practica medicală;
 • Soluţii informatice noi pentru managementul, cercetarea şi practica medicală;
 • Tehnici neconvenţionale în patologia solicitărilor de mare performanţă umană;
 • Diagnoza şi controlul proceselor metabolice şi adaptative în sportul de mare performanţă.

În perioada următoare s-a desfăşurat o activitate de cercetare complexă fundamentală şi aplcativă în domeniile medical, al ştiinţelor biologice şi biotehnologiei.

Preocupări importante vizează implicarea A.S.M. în realizarea programelor naţionale de cercetare de excelenţă CEEX sănătate, pentru a avea o bună colaborare cu cei care elaborează politici sanitare, cu alte structuri ale sistemului sanitar.