×

Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare pentru Medicină (2014-2020)

Strategia pentru Sănătate (2014-2020) este finalitatea unui demers care a dus la construcţia unei strategii unitare, strategie care a fost construită în concordanţă cu Strategia Europa 2020. S-a avut în vedere o abordare dublă, s-au constituit comitetele tematice. S-a avut viziunea unor servicii minimale cu accent pe prevenţie, creşterea ponderii afecţiunilor rezolvate în ambulatoriu. S-a gândit strategia sub forma a 3 piloni.

  1. Axa de sănătate publică, ca direcţie principală, urmăreşte reducerea incidenţei bolilor netransmisibile, vasculare, aparatului respirator, digestiv, scăderea mortalităţii şi morbidităţii, diminuarea semnificaţiei incidenţei bolilor, îmbunătăţirea sănătăţii mintale.
  2. Axa serviciu de sănătate care cuprine pachetul de bază, spitale strategice, sisteme integrate pe urgenţă, cu creşterea eficienţei şi eficacităţii în acordarea asistenţei medicale. Se urmăreşte plasarea a 8 spitale regionale, completarea clasificării spitalelor; măsuri transversale.
  3. Axa resurselor umane, ce constă în revizuirea sistemului de salarizare, excluderea profesioniştilor din sănătate din categoria bugetară; măsuri referitoare la rezidenţiat (facilităţi pe post). Calificarea asistenţilor medicali. Măsuri în legătură cu includerea, excluderea medicamentelor.

Din păcate, după ce a fost aprobat, Academia de Științe Medicale a început procesul de creare al grupurilor de lucru conduse de reprezentati ai academiei, selecția spitalelor și institutelor care vor coordona temele de cercetare stabilite, și înaintarea rapoartelor ce detaliau procesul de cercetare pe temele repartizate, Planul Sectorial a fost oprit de către Ministerul Sănătății din motive necunoscute.