×

Dezvoltarea Compețentelor în Transplant (DCT)

Proiect POSDRU 186/3.2/155295 „Dezvoltarea Competențelor în Transplant” (2015-2016) finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, derulat de Academia de Științe Medicale.

Perfecționarea și specializarea cadrelor medicale în domeniul transplantului reprezintă, alături de crearea unui sistem eficient de identificare a donatorilor, o premisă pentru creșterea numărului de donatori la nivel național. Necesitatea existenței de personal specializat într-un sector medical performant a fost identificată ca urmare a evoluției progresive în acest domeniu, în special în anii 2013-2014.

Obiectivul general al proiectului a fost o orientare rapidă către segmentele inovative ale sectorului medical în domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule. Creșterea adaptabilității și competitivității personalului din sectorul sanitar prin participarea la cursuri de formare în vederea obținerii competentelor necesare transplantului de organe, țesuturi și celule, facilitându-se astfel, dezvoltarea competențelor angajaților, medici și asistente medicale din sectorul sanitar, în concordanță cu aspirațiile profesionale.

Proiectul s-a desfășurat la nivel național și grupul țintă atins la finalul proiectului a fost de 2420 persoane instruite din domeniul medical, medici și asistente medicale.

Obiective specifice și rezultate obținute

Formare profesională a persoanelor din domeniul medical în domenii de specialitate performante: transplant de organe, imunologie transplant, terapii celulare și utilizarea de instrumente moderne inovative de instruire – tehnologii de tip e-learning și aplicații practice în vederea perfecționării cunoștințelor medicale.

Promovarea beneficiilor formării profesionale prin derularea de campanii de informare şi conştientizare a importanței transplantului de organe, țesuturi și celule.

Promovarea importanței actului de donare în rândul populației prin campanii de informare și conștientizare organizate la nivel național.

Formarea unui centru pilot la nivel național pentru simulare în tehnologii avansate în transplantul de organe și celule – tehnologii chirurgicale avansate, insuficiență hepatică, radiologie intervențională.