×

Premiile Academiei de Stiinte Medicale

În cadrul Adunării Generale a ASM din data de 21 noiembrie 2014 au fost acordate premiile ASM pe 2013. PROCES VERBAL nr.251 incheiat astăzi 17 nov. 2014 Şedinţa Comisiei pentru acordarea premiilor anuale În data de 04.11.2013 s-a întrunit Comisia pentru acordarea premiilor anuale a…

Dezvoltarea Compețentelor în Transplant (DCT)

Proiect POSDRU 186/3.2/155295 „Dezvoltarea Competențelor în Transplant” (2015-2016) finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, derulat de Academia de Științe Medicale. Perfecționarea și specializarea cadrelor medicale în domeniul transplantului reprezintă, alături de crearea unui sistem eficient de identificare a donatorilor, o premisă…