×

Premiile Academiei de Stiinte Medicale

În cadrul Adunării Generale a ASM din data de 21 noiembrie 2014 au fost acordate premiile ASM pe 2013.

PROCES VERBAL nr.251
incheiat astăzi 17 nov. 2014

Şedinţa Comisiei pentru acordarea premiilor anuale

În data de 04.11.2013 s-a întrunit Comisia pentru acordarea premiilor anuale a Academiei de Ştiinţe Medicale. Au fost prezenţi:

– Prof.Dr.Eduard Apetrei-Preşedinte Comisie
– Prof.Dr.Mihail Coculescu
– Prof.Dr.Dan Coliţă
– Prof.Dr.Radu Deac
– Prof.Dr.Eugen Brătucu
– Prof.Dr.Victor Voicu
– Prof Dr Marghit Serban – absent motivat

Au fost primite pentru evaluare un nr de 7 cărţi, editate in anul 2013.

Fiecare volum a fost evaluat de 2 experţi.

Comisia a fost informată de notele acordate de evaluatori pentru fiecare volum în parte.

Fiecare carte a fost discutată de toţi membrii comisiei şi în unele situaţii ,când notele acordate de evaluatori erau diferite (diferenţe egale sau mai mari de 2 puncte) volumul respectiv a fost reevaluat de intreaga comisie.

Comisia a hotărât acordarea următoarelor premii :
1. Premiul Stefan Milcu: Introducere in antropologia medicală dentară. Autori: Norina Consuela FORNA, Patru FIRU

2. Premiul Constantin C. Iliescu: Tratat de endourologie (vol.I, II şi III) Sub redacţia: Petrişor GEAVLETE

3. Premiul Ion Pavel: Tratat de Chirurgie, Vol.III: Chirurgie pediatrică (Ediţia a II-a) Coordonator: Corneliu SABETA

Comisia propune acordarea a 2 premii de excelenţă pentru întrega activitate: Prof. Dr. Viorel ȘERBAN Prof. Dr. Leon DĂNĂILĂ

Preşedinte comisie,
Prof. Dr. Eduard APETREI