×

ANUNȚ

privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea unui post temporar vacant de Expert politici de sănătate publică în cadrul Proiectului “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare si crearea de noi infrastructuri – Faza 2”, COD MySMIS: 107124, Contract de Finanțare nr. 2/AXA1/31.07.2017 În urma…

Buget ASM – 2021

Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii conform Legii nr 5/202 (privind bugetul de stat pe anul 2021) Puteti descarca documentul AICI.

Anunţ rezultat final ocupare post vacant

REZULTATUL FINAL pentru ocuparea, fără concurs, a postului vacant de personal contractual – inspector de specialitate Gr. IA (cercetător știinţific în domeniul medicină) din cadrul ACADEMIEI de ȘTIINȚE MEDICALE Având în vedere prevederile Ordinului nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante…

GRILĂ DE SALARIZARE – la data de 31 martie 2021

Nr. crt. Funcţia Gradul/treapta profesională, conf. Legii cadru nr.153/2017 Nivel de studii Salariul de bază conf. Legii nr. 153/2017 Valoare indemnizatii/ alte drepturi salariale/ sporuri Tipul, baza de calcul, cota procentuală, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile /conf. art.14, I 5 şi 22 din Legea…

ANUNȚ

privind rezultatul probei de interviu pentru ocuparea fără concurs, a postului vacant de personal contractual – inspector de specialitate Gr. IA (cercetător știinţific în domeniul medicină) Având în vedere prevederile Ordinului nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante…

ANUNŢ

Ca urmare a procesului verbal încheiat astăzi, 26.03.2021 , în urma etapei de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi pentru funcţia contractuală de inspector de specialitate Gr  I  A (cercetător ştiinţific în domeniul medicină) în baza prevederi lor Ordinului nr. 90512020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea,…

Arm neuroprosthesis equipped with artificial skin and sensorial feedback – ARMIN

Titlu proiect: Arm neuroprosthesis equipped with artificial skin and sensorial feedback – ARMINProiect finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 și bugetul de stat-RO 02Director de proiect: Prof.dr.ing. Octavian DontuCoordonator proiect: Universitatea Politehnică București Parteneri:P1. Academia de Științe Medicale (responsabil științific: Prof.dr.medic Adrian Barbilian)P2. Spitalul Clinic…

Un apel la acțiune pentru a combate sarcina în creștere a demenței

Parteneriatul InterAcademy (IAP) pentru Sănătate a lansat actiunea „Un apel la acțiune pentru a combate sarcina în creștere a demenței”. Această declarație este aprobată de peste 50 de membri ai IAP pentru Sănătate (adică academii de medicină și academii de științe cu secții medicale puternice…