×

Experții în sănătate solicită o abordare paneuropeană în ceea ce privește deficitul de medicamente

Experții în sănătate solicită o abordare paneuropeană în ceea ce privește deficitul de medicamente

Lipsa medicamentelor este o preocupare permanentă pentru sistemele de sănătate, producătorii de medicamente, profesioniștii din domeniul sănătății, medicii veterinari și, în special, pentru pacienți. Deficitul are o gamă largă de impacturi, ducând în cele din urmă la întreruperea tratamentului pacientului. În funcție de context, cauzele care stau la baza problemei pot fi identificate în două grupuri: lipsa cauzată de cerere sau de ofertă. Din cauza unei cereri exponențiale bruște, criza COVID-19 a pus în lumina reflectoarelor lipsa de medicamente critice și echipamente de protecție. Chiar și așa, aceste tipuri particulare de deficit nu reflectă neapărat caracteristicile structurale și pe termen lung ale întreruperilor recurente ale aprovizionării, cauzate în principal de lipsa de ingrediente farmaceutice active sau de producția și distribuția generică rentabilă.

Natura multi-factorială a deficitului amplifică dificultatea de a le evalua și defini, contribuind, până de curând, la o atenție politică redusă la nivel național și european. Definiția unui deficit de medicamente poate varia în funcție de nivelul politic și de amploarea care trebuie luată în considerare (de exemplu, local, național, european, internațional), frecvența de referință pentru raportarea deficitului(de exemplu, în termeni de ore, zile sau săptămâni) și de perspectivele diferite dintre părțile interesate care sunt afectate de această problemă (de exemplu, industrie, pacienți). Sunt necesare acțiuni europene și naționale pentru a aborda această problemă stringentă.

Raportul Federației Europene a Academiilor de Medicină privind deficitul de medicamente poate fi consultat aici: FEAM SoM Statement