×

ANUNȚ

Ca urmare a procesului verbal încheiat astăzi, 10 septembrie 2021, cu ocazia finalizării probei practice din cadrul concursului pentru ocuparea ½ post de inspector de specialitate debutant, specialitatea medic, pe durată nedeterminată, în cadrul  Academiei de Științe Medicale.

Rezultatul probei practice este următorul:

Nr.crt Nume şi prenume candidat Punctaj obținut Nota obținută Candidatul se declară:
1. Vlad Alexandra 100 10 (zece) ADMIS

Contestațiile cu privire la rezultatul probei  practice se depun la Registratura Generală a Academiei de Științe Medicale în termen de o zi lucrătoare de la afișare, iar rezultatul   soluționării contestațiilor depuse se va afișa în termen de o zi lucrătoare, la sediul și pe site-ul Academiei de Științe Medicale.

 

Întocmit,

Secretar comisie concurs