×

ANUNȚ

Ca urmare a procesului verbal încheiat astăzi, 14 septembrie 2021, cu ocazia finalizării probei scrise și a probei practice din cadrul concursului pentru ocuparea ½ post de inspector de specialitate debutant, specialitatea medic, pe durată nedeterminată, în cadrul  Academiei de Științe Medicale.

 

Rezultatul probei scrise și a probei practice este următorul:

Nr.crt Nume şi prenume candidat Punctaj obținut la: Nota obținută la: Candidatul se declară:
Proba scrisă Proba practică Proba scrisă Proba practică
1. Vlad Alexandra 100 100 10 (zece) 10 (zece) ADMIS

Contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise și al probei practice se depun la Registratura Generală a Academiei de Științe Medicale în termen de o zi lucrătoare de la afișare, iar rezultatul   soluționării contestațiilor depuse se va afișa în termen de o zi lucrătoare, la sediul și pe site-ul Academiei de Științe Medicale.

 

Întocmit,
Secretar comisie concurs