×

GRILĂ DE SALARIZARE – la data de 31 martie 2021

Nr. crt. Funcţia Gradul/treapta profesională, conf. Legii cadru nr.153/2017 Nivel de studii Salariul de bază conf. Legii nr. 153/2017 Valoare indemnizatii/ alte drepturi salariale/ sporuri Tipul, baza de calcul, cota procentuală, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile /conf. art.14, I 5 şi 22 din Legea…

ANUNȚ

privind rezultatul probei de interviu pentru ocuparea fără concurs, a postului vacant de personal contractual – inspector de specialitate Gr. IA (cercetător știinţific în domeniul medicină) Având în vedere prevederile Ordinului nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante…

ANUNŢ

Ca urmare a procesului verbal încheiat astăzi, 26.03.2021 , în urma etapei de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi pentru funcţia contractuală de inspector de specialitate Gr  I  A (cercetător ştiinţific în domeniul medicină) în baza prevederi lor Ordinului nr. 90512020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea,…

Arm neuroprosthesis equipped with artificial skin and sensorial feedback – ARMIN

Titlu proiect: Arm neuroprosthesis equipped with artificial skin and sensorial feedback – ARMINProiect finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 și bugetul de stat-RO 02Director de proiect: Prof.dr.ing. Octavian DontuCoordonator proiect: Universitatea Politehnică București Parteneri:P1. Academia de Științe Medicale (responsabil științific: Prof.dr.medic Adrian Barbilian)P2. Spitalul Clinic…

Un apel la acțiune pentru a combate sarcina în creștere a demenței

Parteneriatul InterAcademy (IAP) pentru Sănătate a lansat actiunea „Un apel la acțiune pentru a combate sarcina în creștere a demenței”. Această declarație este aprobată de peste 50 de membri ai IAP pentru Sănătate (adică academii de medicină și academii de științe cu secții medicale puternice…

Trauma este o boală: un apel la acțiune din partea IAP Health

In insula Kish, Iran, 29 aprilie 2019 – În fiecare an, rănile ucid mai mult de 5 milioane – cu alte cuvinte cauzează decesul a aproximativ 1 din 10 persoane. Au fost considerați ucigașul și vatamatorul numărul unu al copiilor și tinerilor de mai bine…

Reducing the impact of COVID-19 on inequalities in higher education: A call for action to the international community

The ongoing COVID-19 pandemic has severely affected higher education systems across the world. In April 2020, the International Association of Universities (IAU) conducted a survey across 400 universities in over 100 countries to assess the impact of COVID-19. Over 97% indicated that the pandemic had impacted the way learning…

Mechanism of action of mRNA-based vaccines

Carlo Iavarone, Derek T. O’hagan, Dong Yu, Nicolas F. Delahaye & Jeffrey B. Ulmer To cite this article: Carlo Iavarone, Derek T. O’hagan, Dong Yu, Nicolas F. Delahaye & JeffreyB. Ulmer (2017) Mechanism of action of mRNA-based vaccines, Expert Review of Vaccines, 16:9,871-881, DOI: 10.1080/14760584.2017.1355245…