×

ANUNȚ

privind rezultatul probei de interviu pentru ocuparea fără concurs, a postului vacant de personal contractual – inspector de specialitate Gr. IA (cercetător știinţific în domeniul medicină)

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, precum și a procedurii de selecție

Comisia de selecție și interviu  comunică următoarele rezultate:

Nr.crtNume şi prenume candidatDenumirea funcțieiPunctaj probă interviuObservații
Inspector de specialitate Gr I A (cercetător știinţific în domeniul medicină)
1GIURGIU ADRIANA MIHAELA Inspector de specialitate  Gr I A20 pct.RESPINS
2URSU RADU IOAN Inspector de specialitate  Gr I A100 pct.ADMIS

Candidatul care a  obținut cel mai mare punctaj la proba de interviu, este declarat “ADMIS” pentru ocuparea postului vacant de personal contractual – inspector de specialitate Gr. IA (cercetător știinţific în domeniul medicină) din cadrul Academiei de Științe Medicale.

Afișat astăzi, 31.03.2021.