×

ANUNŢ

Ca urmare a procesului verbal încheiat astăzi, 26.03.2021 , în urma etapei de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi pentru funcţia contractuală de inspector de specialitate Gr  I  A (cercetător ştiinţific în domeniul medicină) în baza prevederi lor Ordinului nr. 90512020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 5512020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemi ei de COVID-19, cu modificările ulterioare.

Comisia de selecţie şi interviu constituită în baza aprobării Vicepreşedintelui executiv al Academiei de Ştiinţe Medicale, în urma analizei dosarelor depuse, comunică următoarele rezultate:

Nr.crtNume şi prenume candidatDenumirea funcţieiRezultatul selecţiei dosarelorObservaţii
Inspector de specialitate Gr I A (cercetător ştiinţific în domeniul medicină)
1GIURGIU  ADRIANA MIHAELAInspector de specialitate Gr I AADMISDosar complet, candidatul îndeplineşte conditiile de participare la interviu
2URSU RADU IOANInspector de specialitate Gr I AADMISDosar complet, candidatul îndeplineşte conditiile de participare la interviu

Candidaţii admişi la selecţia dosarelor se vor prezenta în data de 31.03.2021 , ora 12:00, Ia sediul Academiei de Ştiinţe Medicale din Bucureşti, Bulevard ul l.C. Brătian u , nr.1 , sector 3 ( în incinta Spitalului Clinic Colţea), pentru susţinerea interviului. Identificarea se va face în baza cărţii  de identitate. Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea interviului, iar purtarea  măştii de protecţie  este obligatorie.

Afişat astăzi, 29.03.2021