×

Anunţ rezultat final ocupare post vacant

REZULTATUL FINAL

pentru ocuparea, fără concurs, a postului vacant de personal contractual – inspector de specialitate Gr. IA (cercetător știinţific în domeniul medicină) din cadrul ACADEMIEI de ȘTIINȚE MEDICALE

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru  prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Academiei de Științe Medicale, pot fi ocupate și fără organizarea concursului, în mod direct, prin numirea de către ordonatorul de credite, cu stabilirea drepturilor salariale pentru funcția ocupată, conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; comisia de selecție și interviu comunică următoarele rezultate:

Nr.crtNume şi prenume candidatDenumirea funcțieiRezultatul selecției dosarelorPunctaj probă interviuCandidatul se declară:
Inspector de specialitate Gr I A (cercetător știinţific în domeniul medicină)
1GIURGIU ADRIANA MIHAELA Inspector de specialitate  Gr I AADMIS20 pct.RESPINS
2URSU RADU IOAN Inspector de specialitate  Gr I AADMIS100 pct.ADMIS

Rezultatul final va fi afișat pe pagina de internet a Academiei de Științe Medicale: www.adsm.ro

Afișat astăzi, 01.04.2021.