×

ANUNȚ

privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea unui post temporar vacant de Expert politici de sănătate publică în cadrul Proiectului “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare si crearea de noi infrastructuri – Faza 2”, COD MySMIS: 107124, Contract de Finanțare nr. 2/AXA1/31.07.2017

În urma verificării dosarelor de candidatură, conform criteriilor stabilite și comunicate public pe pagina oficială a Academiei de Științe Medicale și Platforma de Informare Științifică – AngioNET, prin anunțul de organizare concurs, au rezultat următoarele:

Nr. crt.Nr. dosar depusNr. inregistrare dosar depusRezultatul selecției dosarelorObservații
114617/06.04.2021ADMIS

Proba de interviu se va desfășura în data de 12.04.2021, ora 10:00, la Sediul Academiei de Științe Medicale din București, Bdul I.C. Brătianu nr. 1, sector 3.

Afișat astăzi, 07.04.2021