×

Anunţ

privind rezultatul la proba de interviu pentru ocuparea unui post temporar vacant de Expert politici de sănătate publică în cadrul Proiectului “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare si crearea de noi infrastructuri – Faza 2”, COD MySMIS: 107124, Contract de Finanțare nr.

2/AXA1/31.07.2017

În baza Procesului Verbal de recrutare și selecție încheiat în data de 12.04.2021 cu privire la finalizarea etapei de interviuri individuale pentru verificarea cunoștințelor candidaților înscriși la procesul de recrutare și selecție personal lansat prin anunțul publicat în data de 22.03.2021,

Comisia de evaluare și selecție a stabilit următoarele:

Nr. crt.Dosar depus 1Punctaj obținutADMIS / RESPINS
1Nr. înreg. 4617/06.04.2021100 puncteADMIS
Președinte: Prof. Dr. Radu DEAC
Membru 1: Prof. Dr. Mihai IONAC
Membru 2: Conf. Univ. Dr. Cris PRECUP
Secretar: Andreea ANTOCHI

Afișat astăzi, 13.04.2021