×

ANUNȚ

privind rezultatul final pentru ocuparea unui post temporar vacant de Expert politici de sănătate publică în cadrul Proiectului “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare si crearea de noi infrastructuri – Faza 2”, COD MySMIS: 107124, Contract de Finanțare nr. 2/AXA1/31.07.2017

Ca urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție personal angajat în afara organigramei Academiei de Științe Medicale București,

se publică rezultatul final:

Nr. crt.Dosar depus 1ADMIS / RESPINS
1Nr. înreg. 4617/06.04.2021ADMIS

Președinte: Prof. Dr. Radu DEAC
Membru 1: Prof. Dr. Mihai IONAC
Membru 2: Conf. Univ. Dr. Cris PRECUP
Secretar: Andreea ANTOCHI

Afișat astăzi, 16.04.2021