×

GRILĂ DE SALARIZARE – la data de 31 martie 2021

Nr. crt.FuncţiaGradul/treapta profesională, conf. Legii cadru nr.153/2017Nivel de studiiSalariul de bază conf. Legii nr. 153/2017Valoare indemnizatii/ alte drepturi salariale/ sporuriTipul, baza de calcul, cota procentuală, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile /conf. art.14, I 5 şi 22 din Legea nr.I 53/2017Indemnizaţia de hrană
oI234567
ISecretar GeneralGradul IIs5456*  
2Director EconomicGradul IIs8951950Indemnizaţie titlu ştiinţific de doctor347
3Contabil ŞefGradul IIs8383  347
4Inspector de Specialitate Gradul I AGradaţia 5s5683  347
5Şofer IIGradaţia 4M3303  347
6Expert Gr IGradaţia 3s4977  347
7Expert Gr IAGradaţia 5s56831297 (568+708)CFPP I 0% şi spor handicap grav I 5% din salariul de bază347
8Referent Treapta IAGradaţia 5M3986  347
9Referent Treapta IAGradaţia 5M3986  347
IOCurierGradaţia 5M2787  347

Notă * : Salariul de bază corespunde unei norme de 0.5