×

Raport sintetic de activitate al Academiei de Științe Medicale – 2020

Raport sintetic de activitate al Academiei de Științe Medicale

– 2020-

 

 1. DEZVOLTAREA de PARTENERIATE

     cu autoritati publice, academii, organisme internationale din domeniul medical

 

Pe plan national:

 1. Colaborarea cu Ministerul Sănătății a continuat în conformitate cu prevederile din legea de funcționare și statutul Academiei de Științe Medicale (ASM). În plus, ASM ca și for reprezentativ al cercetării în domeniul medical a inițiat și transmis către Ministerul Sănătății o listă cu membri ai academiei care pot fi consultați ca suport științific în perioada Pandemiei Covid-19;
 2. Academia de Științe Medicale împreună cu Ministerul Sănătății, Academia Română și Asociația Medicală din România s-au constituit într-un consorțiu care vizează dezvoltarea medicală în România și consiliere la nivelul cercetării medicale printr-un program de mini conferințe „Sănătatea în pandemie”;
 3. Academia de Științe Medicale a nominalizat ca reprezentant în Colegiul Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), în conformitate cu prevederile art.11, alin. (1) din Legea nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate cu completările ulterioare, pe Prof.Dr. Dan-Mircea Enescu, Vicepreședintele Academiei de Științe Medicale.
 4. S-a constituit Asociaţia AngioNET Cluster ce cuprinde 30 de membrii fondatori în coordonarea Academiei de Ştiinţe Medicale prin intermediul Consiliului Director format din 3 membri ai academiei. Membrii fondatori sunt instituții publice, urmaţi de companii private de tip IMM. O primă întâlnire a celor 30 de membrii fondatori ai clusterului, precum şi a IMM-urilor a avut loc cu ocazia conferinţei “AngioNET – comunitatea științifică medicală de la cercetarea fundamentală la cercetarea clinică. Deciziile în echipă pentru confortul şi siguranţa pacienţilor”.

Pe plan internațional:

 1. A continuat cooperarea cu InterAcademy Partnership (IAP) prin reprezentantul Academiei de Științe Medicale, Vicepreședintele Prof.Dr. Dan Mircea Enescu cu accent pe dezvoltarea durabilă, politici orizontale, etica în domeniul cercetării inteligenței artificiale și bioetica medicamentelor, astfel:
  1. Academiile științifice mondiale au lansat un plan de acțiune pentru a combate schimbările climatice și declinul biodiversității – Declarația IAP (InterAcademy Partnership), ”Schimbările climatice și biodiversitatea: interconectări și opțiuni politice”, subliniază faptul că politicile privind clima și biodiversitatea sunt în prezent insuficient conectate și abordarea schimbărilor climatice și a declinului biodiversității este esențială pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.
  2. Egalitatea de gen în știință: Incluziune și participare a femeilor în organizațiile științifice globale – Un Studiu, coordonat de GenderInSITE (Gender in Science, Innovation, Technology and Engineering), în parteneriat cu InterAcademyPartnership (IAP) și International Science Council (ISC), prezintă rezultatele sondajelor efectuate în cadrul academiilor de științe care sunt membre ale IAP și ISC, precum și în rândul sindicatelor și asociațiilor disciplinare internaționale care sunt membre ale ISC.
  3. Academiile științifice mondiale pun oportunitățile și provocările din medicina regenerativă în centrul atenției – Declarația IAP evidențiază oportunitățile medicale în abordarea cauzelor bolilor și avertizează împotriva utilizării greșite a tehnologiilor de medicină regenerativă, inclusiv atunci când vine vorba de utilizarea propusă a celulelor stem pentru a aborda COVID-19.
  4. Perspective regionale asupra rolului științei, tehnologiei și inovației pentru transformarea sistemelor alimentare – Summitul ONU privind sistemele alimentare (UN FSS) oferă o inițiativă colectivă foarte importantă pentru identificarea și evaluarea oportunităților științifice pentru transformarea sistemelor alimentare. Deși s-au făcut multe progrese în ultimele decenii, perspectivele globale pentru securitatea alimentară și nutrițională se înrăutățesc acum și sunt exacerbate de crizele concomitente ale pandemiei COVID-19 și ale schimbărilor climatice.
  5. Un apel la acțiune pentru a combate sarcina în creștere a demenței – IAP pentru Sănătate a lansat acțiunea „Un apel la acțiune pentru a combate sarcina în creștere a demenței” – prin care se evidențiază faptul că, la nivel mondial, proporția populației care are 65 de ani sau mai mare a crescut în ultimele decenii, iar această tendință va continua. De asemenea, deoarece avansarea vârstei este cel mai mare factor de risc cunoscut pentru demență, numărul persoanelor care trăiesc cu demență la nivel mondial aproape se va tripla până în 2050. Cea mai mare parte a acestei creșteri – de la 47,5 milioane de persoane la aproximativ 135,5 milioane – va apărea în rândul persoanelor care trăiesc în țările cu venituri scăzute si medii.
  6. Trauma este o boală: un apel la acțiune din partea IAP Health – prin care se atrage atenția asupra necesității unei schimbări puternice de paradigmă, încurajează țările nu numai să controleze, ci și să prevină traumele, considerând-o o boală cu o abordare globală integrată în agenda lor de sănătate. Această declarație a fost aprobată de mai mult de jumătate din academiile membre ale rețelei și a fost lansată în cadrul celei de-a 7-a reuniuni regionale a Summitului Mondial al Sănătății.
  7. O chemare la acțiune: Continuarea luptei împotriva produselor medicale contrafăcute și neperformante – IAP încearcă să atragă atenția asupra luptei necesare împotriva traficului mondial de produse medicale contrafăcute și subvalorizate și susține apelul la un efort internațional de soluționare a acestei probleme devastatoare.

 

 1. PARTICIPAREA în PROIECTE NAȚIONALE și INTERNAȚIONALE

 

 1. Academia de Științe Medicale a fost inclusă în Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat pentru fondurile alocate care CE României în exercițiul financiar 2021-2027, reprezentată prin vicepreședinții Prof. Dr. Virgil Păunescu și Prof. Dr. Mircea Enescu;
 2. Au fost depus 13 proiecte de cercetare în contextul pandemiei Covid-19:
  • CEI Extraordinary Call for Proposals 2020 E-Health services for older patients with cardiovascular disease and multi-morbidities with high risk in contact with coronavirus Covid-19 , E-Angio-19
  • CEI Extraordinary Call for Proposals 2020 Artificial Intelligence Algorithms for Discriminating Between COVID-19 and Influenza Pneumonitis Using Chest X-Rays (AI-COVID-Xr)
  • Soluții – 2020 – 1- COVID 19 Abordări inovative în tratamentul și controlul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2
  • Soluții – 2020 – 1- COVID 19 Tehnici avansate de management a epidemiei în comunitate
  • Soluții – 2020 – 2- COVID 19 Abordări privind managementul sănătății publice în contextul pandemiei COVID-19
  • Soluții – 2020 – 2- COVID 19 Sistem informatic integrat de monitorizare și modelare epidemiologică pentru limitarea efectelor pandemiei de coronavirus în cazul transmiterii comunitare
  • Soluții – 2020 – 2- COVID 19 Dezvoltarea de tehnologii și sisteme de diagnostic local și la distanta eficiente al infectării cu virusul SARS-CoV-2
  • H2020-SC1-DTH-2018-2020, topic SC1-BHC-06-2020, action RIA, proposal no. 101017507, GRACE – An innovative, AI based digital personal healthcare assistant.
  • H2020-SC1-2020-Single-Stage-RTD, topic SC1-BHC-06-2020 , action RIA, proposal no. 210689483, HealthMeUp – CDSS An innovative, AI based decision support tool for healthcare professional
  • H2020-ICT-2020-2, action RIA, proposal no. 210690863, VIRTUOSO -Secure AI-driven Data Portability and Service Orchestration in Heterogeneous Fog Environments
  • LIFE Programme – Climate Changes -Monitoring and warning system for climate change impact on health – LIFE CCforHH
  • Granturile SEE 2014-2021 Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile cu patologii cardiovasculare
  • POR, Axa 1 – IA in medicina din Romania – între etica si performanta. Stabilirea de politici publice de îmbătrânire sănătoasă populației prin utilizarea noilor tehnologii de tip IA în medicină.

 

 1. PUBLICAREA de ARTICOLE ȘTIINȚIFICE.

     PARTICIPAREA la CONFERINȚE NAȚIONALE și INTERNAȚIONALE

 

 1. Pe site-ul Academiei, la secția „Informații privind pandemia Covid-19”, au fost selectate și publicate peste 50 de articole referitoare la Pandemia Covid-19.
 2. În perioada 28-29.02.2020 ASM a organizat Conferința “AngioNET – comunitatea științifică medicală de la cercetarea fundamentală la cercetarea clinică. Deciziile în echipă pentru confortul şi siguranţa pacienţilor” în cadrul proiectului Dezvoltarea Infrastructurii Publice de Cercetare-Dezvoltare și Creare de Noi Infrastructuri, proiect derulat de ASM începând cu anul 2015 . Conferința a cuprins 2 sesiuni plenare şi 4 workshop-uri și a fost creditată cu 17 puncte EMC.

 

 1. ALTE ACȚIUNI legate de buna derulare a activității la nivelul ASM

 

 1. Au fost implementate măsuri de protejare a personalului Academiei de Științe Medicale în contextul continuării activității în condiții de siguranță printr-un program de lucru flexibil și în regim de telemuncă, precum și dotarea cu echipamente de protecție;
 2. Au fost asigurate, în sprijinul activității de cercetare clinică și a investigării pacienților, piese de schimb pentru angiografele defecte de la centrele de cercetare: Institutul de Boli Cardiovasculare Iași, Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg. Mureș.