×

ANUNȚ

privind rezultatul final pentru ocuparea unui post temporar vacant de Expert politici de sănătate publică în cadrul Proiectului “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare si crearea de noi infrastructuri – Faza 2”, COD MySMIS: 107124, Contract de Finanțare nr. 2/AXA1/31.07.2017 Ca urmare a finalizării procedurii…

Anunţ

privind rezultatul la proba de interviu pentru ocuparea unui post temporar vacant de Expert politici de sănătate publică în cadrul Proiectului “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare si crearea de noi infrastructuri – Faza 2”, COD MySMIS: 107124, Contract de Finanțare nr. 2/AXA1/31.07.2017 În baza…

ANUNȚ

privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea unui post temporar vacant de Expert politici de sănătate publică în cadrul Proiectului “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare si crearea de noi infrastructuri – Faza 2”, COD MySMIS: 107124, Contract de Finanțare nr. 2/AXA1/31.07.2017 În urma…

Anunţ rezultat final ocupare post vacant

REZULTATUL FINAL pentru ocuparea, fără concurs, a postului vacant de personal contractual – inspector de specialitate Gr. IA (cercetător știinţific în domeniul medicină) din cadrul ACADEMIEI de ȘTIINȚE MEDICALE Având în vedere prevederile Ordinului nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante…

ANUNȚ

privind rezultatul probei de interviu pentru ocuparea fără concurs, a postului vacant de personal contractual – inspector de specialitate Gr. IA (cercetător știinţific în domeniul medicină) Având în vedere prevederile Ordinului nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante…

ANUNŢ

Ca urmare a procesului verbal încheiat astăzi, 26.03.2021 , în urma etapei de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi pentru funcţia contractuală de inspector de specialitate Gr  I  A (cercetător ştiinţific în domeniul medicină) în baza prevederi lor Ordinului nr. 90512020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea,…

ANUNŢ – inspector specialitate gr.IA

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe…

ANUNŢ – Expert politici sănătate publică

Academia de Științe Medicale organizează concurs în vederea ocupării unui post temporar în afara organigramei de Expert politici sănătate publică în cadrul Proiectului “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare si crearea de noi infrastructuri – Faza 2”, COD MySMIS: 107124, Contract de Finanțare nr. 2/AXA1/31.07.2017.…

Comunicat

Adunarea Generală din data de 05.03.2021, se anulează datorită condițiilor prevăzute în H.G. nr. 35/10.02.2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 140/11.02.2021. Consiliul Științific vă va aduce la cunoștință, în raport cu Hotărârile de Guvern privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, data ulterioară a…

LINK la UEFISCDI – specializare inteligentă

Stimata doamna/ Stimate domn, Multumim ca ati acceptat invitatia de aparticipa laultima etapa a consultarilor privind actualizarea domeniilor de specializare inteligenta la nivel national pentru perioada 2021-2027. Ati creat deja un cont de utilizator pe platforma dedicata consultarii – primul pas este facut! Va incurajam…