×

Notă informativă / Informative note

 

Academia de Științe Medicale începe publicarea Buletinului Științific al Academiei de Științe Medicale din luna iunie a anului curent.

Buletinul Științific al Academiei de Științe Medicale (prescurtat BSASM) va cuprinde informații de actualitate și interes în domeniul medical, dedicate atât medicilor, farmaciștilor și cercetătorilor din România, cât și publicului larg.

Academia de Științe Medicale își propune ca prin această nouă publicație să ofere un canal solid de comunicare a informațiilor din domeniul medical, pentru a spori asimilarea de noi date în vederea menținerii sănătății și îmbunătățirii calității vieții.

BSASM va fi redactat atât în limba română cât și în limba engleză pentru a crea o vizibilitate cât mai bună în rândul audienței.

 


 

The Academy of Medical Sciences begins publishing the Scientific Bulletin of the Academy of Medical Sciences in June of this year.

The Scientific Bulletin of the Academy of Medical Sciences (abbreviated BSASM) will include current information and interest in the medical field, dedicated to doctors, pharmacists and researchers in Romania, as well as to the general public.

The Academy of Medical Sciences aims to provide a solid channel for communicating medical information through this new publication, in order to increase the assimilation of new data in order to maintain health and improve the quality of life.

BSASM will be written in both Romanian and English to create the best possible visibility among the audience.