×

Raport sintetic de activitate al Academiei de Științe Medicale – 2021

Raport sintetic de activitate al Academiei de Științe Medicale

– 2021-

 1. DEZVOLTAREA de PARTENERIATE

cu autoritati publice, academii, organisme internationale din domeniul medical

 

Pe plan national:

 1. Colaborarea cu Ministerul Sănătății a continuat în conformitate cu prevederile din legea de funcționare și statutul Academiei de Științe Medicale (ASM);
 2. A fost încheiat un Acord de colaborare cu Universitățile de Medicină și Farmacie (București, Timișoara, Tg. Mureș, Iași, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca), cu scopul de a crea un sistem eficient de cooperare la nivel instituțional în domenii interdisciplinare de cercetare și învățământ pentru a realiza și elabora strategii de dezvoltare și perfecționare a resursei umane implicate în unitățile de cercetare și învățământ, precum și atragerea de tineri absolvenți în sistemul de cercetare medicală și farmaceutică din România;
 3. Reprezentanți ai Academiei de Științe Medicale au participat la ședințele Comisiilor de specialitate din Camera Deputaților a Parlamentului României inițiate cu ocazia dezbaterii „Modernizarea cadrului legislativ referitor la cercetarea din domeniul medical” și continuate cu propuneri înaintate de ASM referitoare la modificări legislative legate de specificul cercetării clinice/medicale.
 4. S-a încheiat Acordul cadru de colaborare între Academia de Științe Medicale și Academia de Științe Agricole și Silvice;
 5. Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (A.N.M.C.S.), a înființat Consiliul Național al Siguranței Pacientului (C.N.S.P.), prin ordin publicat în Monitorul Oficial nr. 180 din 23 februarie 2021. În cadrul CNSP, Academia de Științe Medicale a desemnat ca reprezentanți pe vicepreședintele Prof. Dr. Dan Mircea Enescu și vicepreședintele Prof. Dr. Virgil Păunescu.

Pe plan internațional:

 1. Activitatea academiei în relația cu Federația Europeană a Academiilor de Medicină (FEAM) s-a concretizat prin formularea de puncte de vedere in legătură cu rapoartele elaborate de FEAM, precum și prin participarea la conferințele organizate de aceștia. ASM a început procesul de implementare al politicilor recomandate de FEAM pe baza rapoartelor elaborate de WHO si Comisia Europeana, prin crearea unei echipe de lucru. Noul președinte FEAM pentru perioada 2021-2024 este Prof.Dr. Ștefan Constantinescu, Membru Titular al Academiei.

Au fost publicate pe site-ul ASM articole si puncte de vedere FEAM referitoare la:

 1. o abordare paneuropeană în ceea ce privește deficitul de medicamente – lipsa medicamentelor este o preocupare permanentă pentru sistemele de sănătate, producătorii de medicamente, profesioniștii din domeniul sănătății, medicii veterinari și, în special, pentru pacienți. Deficitul are o gamă largă de impacturi, ducând în cele din urmă la întreruperea tratamentului pacientului.
 2. limitările generate de criza COVID-19, precum și potențialul de cooperare a UE în domeniul sănătății publice și al cercetării în domeniul sănătății. Măsurile necoordonate din partea statelor membre au creat probleme semnificative și confuzie în rândul cetățenilor. Astfel, FEAM împreună cu academiile membre a emis o listă de recomandări menite să consolideze mandatul ECDC.
 3. aspecte legate de „Partajarea internațională a datelor personale de sănătate pentru cercetare” – Raportul comun elaborat în baza discuțiilor între experți din Europa care au fost nominalizați de academiile membre ale ALLEA, EASAC și FEAM și au acționat cu titlu individual, reunind toate disciplinele și expertiza relevante pentru acest subiect de mare importanță comună pentru toți.

 

 1. PARTICIPAREA în PROIECTE NAȚIONALE și INTERNAȚIONALE

 

 1. Furnizarea de servicii de sanatate tip outreach in vederea imbunatatirii preventiei pentru populatia vulnerabila din zone izolate din cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” – Granturile SEE 2014-2021.

 

 1. PUBLICAREA de ARTICOLE ȘTIINȚIFICE.

     PARTICIPAREA la CONFERINȚE NAȚIONALE și INTERNAȚIONALE

 

 1. Pe site-ul Academiei, la secția „Informații privind pandemia Covid-19”, au fost selectate și publicate peste 75 de articole referitoare la Pandemia Covid-19. De asemenea, au mai fost create două noi rubrici, Q&A Covid-19 și Date la zi despre evoluția pandemiei Covid-19.
 2. ASM a inițiat o serie de întâlniri științifice intitulate „Conferințele Academiei de Științe Medicale” : 6 conferințe, cu invitați din toate specialitățile medicale, din țară și din străinătate, cu tema “Primul an de pandemie COVID-19. Dovezi științifice. Experiențe proprii”, transmise live prin intermediul platformei Zoom pe pagina de Facebook a Academiei. Conferințele Academiei de Științe Medicale, începute în luna martie 2021, au fost continuate cu 8 întâlniri științifice, tip masă rotundă, structurate pe specialități, coordonate de specialiști în domeniul sănătății, academicieni, profesori universitari, șefi de clinici, cercetători, membri ai Academiei. Înregistrarea acestora este disponibilă atât pe pagina de Facebook cât și pe canalul de Youtube și site-ul ASM. Seria de întalniri a contribuit la încrederea publicului în for științific național, măsurată prin reacțiile pozitive primite și audiența mare;
 3. Academia de Științe Medicale prin reprezentanții săi a participat la:
 • Conferința “Building the Post-Pandemic World: The path to a more sustainable, safe and resilient society”, eveniment din seria ”Împreună protejăm România”;
 • Sesiunea științifică anuală a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, ce s-a desfășurat sub forma unui Simpozion omagial cu titlul Institutul „Cantacuzino”, 100 de ani în slujba sănătății.

 

 1. ALTE ACȚIUNI legate de buna derulare a activității la nivelul ASM

 

 1. S-a înregistrat și aprobat la OSIM noua siglă a Academiei de Științe Medicale.
 2. Au fost implementate măsuri de protejare a personalului Academiei de Științe Medicale în contextul continuării activității în condiții de siguranță printr-un program de lucru flexibil și în regim de telemuncă, precum și dotarea cu echipamente de protecție.