×

GRILĂ DE SALARIZARE la data de 30 septembrie 2021

GRILĂ DE SALARIZARE
la data de 30 septembrie 2021

Nr. crt. Funcţia Gradul/treapta profesională, conf. Legii cadru nr.153/2017 Nivel de studii Salariul de bază conf. Legii nr.153/2017 Valoare indemnizatii/ alte drepturi salariale/ sporuri Tipul, baza de calcul, cota procentuală, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile

/conf. art.14,15 și 22 din Legea nr.153/2017

Indemnizația de hrană
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Secretar General Gradul II S 5456*    
2 Director Economic Gradul II S 8951 950 Indemnizație titlu științific de doctor 347
3 Contabil Șef Gradul II S 8383     347
4 Inspector de Specialitate Gradul I A Gradația 5 S 2842*    
5 Inspector de Specialitate Debutant Gradația 0 S 2090*    
6 Șofer II Gradația 4 M 3303     347
7 Expert Gr I Gradația 3 S 4977     347
8 Expert Gr IA Gradația 5 S 5683 1297

(568+708)

CFPP 10% și spor handicap grav 15% din salariul de bază 347
9 Referent Treapta IA Gradația 5 M 3986     347
10 Referent Treapta IA Gradația 5 M 3986     347
11 Curier Gradația 5 M 2787     347

Notă * : Salariul de bază corespunde unei norme de 0.5