×

Academiile științifice mondiale cer sa fie protejat mediului marin

InterAcademy Partnership(IAP) îndeamnă liderii mondiali să militeze pentru îmbunătățirea sănătății oceanelor și oprirea distrugerii mediului acvatic și marin. Apelul a fost lansat cu ocazia sărbătoririi Zilei Oceanului Planetar din 8 iunie.

Punând accentul pe situația mediului marin la scară mondială, programul iși propune o cooperare regională și internațională, în vederea protejării oceanelor și a ecosistemelor comune și diminuarea poluării apelor. Deșeurile marine și poluarea datorată unei game extinse de activități umane, încălzirea globală și schimbarea climatică constituie pricipalele amenințări pentru oceane și mări reducând biodiversitatea și amenințând ecositemul natural.

Programul urmărește să invite guvernele, marii lideri ai lumii, ONG-urile și membrii academiilor să-și concentreze eforturile prin acțiuni concrete precum:

  • Distribuirea de informații și date științifice pentru a construi o mai buna înțelegere a mediului marin și dezvoltarea unei baze de date internaționale a oceanului care să fie accesibilă tuturor în mod egal
  • Coordonarea acțiunilor în vederea protejării și restabilirii sănătății oceanelor, extinderea capacității de cercetare și educare pentru a promova schimbul de informații între domeniul științific si cel politic.
  • Atenționarea asupra impactului pe care îl au pescuitul excesiv, efectele de seră și schimbarea climatică pentru viața marină și cea umană
  • Îmbunătățirea mangementului științific al pescuitului și luarea de măsuri împotriva pescuitului ilegal
  • Implementarea unor măsuri de protecție pentru mediul marin și a apelor costiere expuse unui grad mare de poluare
  • Creșterea gradului de educare în ceea ce privește oceanele și mediul acvatic încurajând societatea globală să înțeleagă importanță pe care o au oceanele în menținerea biodiversității pe pământ.

InterAcademy Partnership (IAP) este o rețea globală ce include 143 academii membre din care fac parte peste 30.000 de oameni de știință, ingineri și profesioniști în domeniul sănătății din peste 100 de țări.