×

Anticorpii coronavirusului uman sezonier sunt amplificați de infecția cu SARS-CoV-2, dar nu sunt asociați cu protecția

SARS-CoV-2 a apărut la sfârșitul lui 2019 și s-a răspândit rapid în populația umană.

SARS-CoV-2 este un coronavirus nou, dar majoritatea oamenilor au fost expuși anterior la alte coronavirusuri umane sezoniere comune ( hCoV ) distincte antigentic față de SARS-CoV-2.

HCoV-urile sezoniere comune includ betacoronavirusurile ( HKU1 și OC43 ) și alfacoronavirusurile ( 229E și NL63 ).

Cercetători americani, au efectuat un studiu asupra titrurilor de anticorpi SARS-CoV-2 și hCoV- reactivi, din probele de ser recoltate de la 204 persoane înainte de pandemia COVID-19, dar și nivelurile de anticorpi pre-pandemici în ser la o cohortă separată de 252 de persoane, care ulterior au fost confirmați prin testul PCR ca fiind infectați cu SARS-CoV-2.

Majoritatea pacienților au avut anticorpi hCoV înainte de pandemie. Circa 23 % din acești pacienți, aveau anticorpi non-neutralizanți care au avut o reacție încrucișată cu proteinele SARS-CoV-2. Acești anticorpi nu au fost asociați cu protecția împotriva infecției cu SARS- CoV-2 sau asociați cu numărul spitalizărilor , dar în mod paradoxal, acești anticorpi cross- reactivi hCoV au fost amplificați în timpul infecției cu SARS-CoV-2.

Identificarea anticorpilor reactivi la SARS-CoV-2 în serul colectat de la oameni în perioada pre-pandemică

S-au analizat probele a 204 oameni ( 36 copii și 168 de adulți ) recoltate în 2017 pentru a identifica nivelurile de anticorpi IgG anti coronavirusuri sezoniere prepandemiei, reactivi cu SARS-CoV-2.

5.4% din probe aveau anticorpi IgG care au reacționat la proteina SARS-CoV-2 cu lungime completă – S , 2% din probe aveau anticorpi care au reacționat la domeniul de legare a receptorilor ( RBD- receptor binding domain ) a proteinei S a SARS-CoV-2 și 18, 6% din probe conțineau anticorpi care au reacționat la proteina nucleocapsidă N a SARS-CoV-2.

Mai multe probe de ser pre-pandemic conțineau anticorpi care aveau niveluri similare cu cele din serul donatorilor de sânge vindecați de COVID-19, confirmat prin PCR. Majoritatea probelor cu anticorpi reactivi la proteina S de lungime completă SARS-CoV-2, nu au avut anticorpi care au reacționat la proteina S-RBD a SARS-CoV-2, ceea ce este în concordanță cu un alt studiu recent care arată ca unii pacienți au anticorpi pre-pandemici împotriva domeniului S2 al proteinei S a SARS-CoV-2 .

Spre deosebire de anticorpii serici izolați de la donatorii de sânge vindecați de COVID- 19, confirmați prin PCR, anticorpii serici obținuți de la pacienți, înainte de pandemie, au avut

niveluri foarte scăzute sau nedetectabile de anticorpi neutralizanți SARS-CoV-2, indiferent dacă eșantionul posedă sau nu, anticorpi cu reactivitate încrucișată împotriva proteinelor SARS-CoV-2 S și N.

Oamenii cu anticorpi pre-pandemici reactive cu SARS-CoV-2 au avut niveluri ridicate de anticorpi împotriva betacoronavirusurilor care circulau anterior

Au fost analizate titrurile de anticorpi IgG reactivi hCoV pre-pandemici în toate cele 204 probe de ser uman obținute în 2017. În majoritatea probelor de ser s-au detectat anticorpi care au reacționat la proteina S a alfa-coronavirusurilor 229E și NL63 și a beta-coronavirusului OC43.

Nivelurile anticorpilor pre-pandemici împotriva proteinei S a alfa-coronavirusurilor 229E și NL 63 erau similare la pacienții cu sau fără anticorpi reactivi SARS-CoV-2, dar nivelurile de anticorpi împotriva proteinei S a beta-coronavirusului OC 43, au fost mai mari la indivizii cu anticorpi reactivi SARS-CoV-2, în comparație cu pacienții care nu au avut anticorpi reactivi SARS-CoV-2 pre-pandemici.

Datele sugerează ca anticorpii reactivi SARS-CoV-2 pre-pandemici au fost probabil obținuți de la tulpini de beta-coronavirus care circulau anterior, cum ar fi OC43.

Anticorpii hCoV preexistenți cu reactivitate încrucișatăcu SARS-CoV-2 nu au fost asociați cu protecția împotriva infecțiilor cu SARS-CoV-2

S-au măsurat titrurile de anticorpi  IgG anticoronavirusuri sezoniere în probe de ser pre- pandemice de la 251 de persoane, care ulterior au fost confirmate SARS-CoV-2 pozitiv prin test PCR și într-un grup de control cu 251 de persoane care nu s-au infectat ulterior cu SARS-CoV- 2, pentru a se observa dacă anticorpii produși de infecțiile anterioare cu hCoV protejează împotriva infecțiilor cu SARS-CoV-2 și/sau previn COVID-19 sever.

2.2% dintre pacienți aveau anticorpi pre-pandemici reactivi la proteina S de lungime completă SARS-CoV-2 , 0.6% dintre pacienți aveau anticorpi pre-pandemici reactivi la proteina S-RBD a SARS-CoV-2 și 23,9 % aveau anticorpi pre-pandemici reactivi la proteina N a SARS-CoV-2.

Nu s-a găsit nicio legătură între titrurile de anticorpi prepandemici și spitalizare ori severitatea bolii la pacienții cu infecție SARS-CoV-2 confirmată în laborator sau vreo legătură între titrurile de anticorpi prepandemici și nevoia pentru suport respirator / internare în ATI ca urmare a infecției cu SARS-CoV-2.

Alte studii, au indicat că imunitatea la hCoV poate fi de scurtă durată și că titrurile anticorpilor împotriva hCoV pot fluctua în timp, probabil din cauza expunerilor repetate la hCoV.

În acest studiu, probele de ser au fost recoltate în perioada 2013-2020 și prin urmare este posibil ca nivelul de anticorpi în unele probe recoltate în urmă cu câțiva ani să nu reflecte cu acuratețe nivelul de anticorpi prezenți în timpul pandemiei COVID-19.

Pentru a aborda această problemă, cercetătorii au comparat titrurile de anticorpi IgG anti SARS-CoV-2 cu cei anti coronavirusului OC43 din serurile pacienților obținute între aprilie

2019 și martie 2020. Utilizând această cohortă ( 39 cazuri SARS-CoV-2 și 57 cazuri de control ), nu s-a găsit nicio diferență în nivelul anticorpilor reactivi la proteina S a SARS-CoV-2, proteina S-RBD, proteina N sau proteina S a coronavirusului OC43.

Studiul arată că o parte din pacienți au prezentat anticorpi cross-reactivi non-neutralizanți împotriva proteinei S și N a SARS-CoV-2 anterior pandemiei COVID-19, dar acești anticorpi

nu au fost asociați cu protecția împotriva infecțiilor cu SARS-CoV-2 sau cu reducerea spitalizării în infecțiile SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2 crește titrul de anticorpi reactivi la alte betacoronavirusuri umane

Studii recente arată că donatorii de sânge care s-au vindecat de COVID-19 au niveluri mai ridicate de anticorpi împotriva betacoronavirusurilor sezoniere. Pentru a determina daca anticorpii împotriva proteinei S a hCoV sunt potențați în urma infecției cu SARS-CoV-2 , au fost măsurate nivelurile de anticorpi IgG a coronavirusurilor 229E, NL 63, OC43 și a SARS-CoV-2 S de la 27 de pacienți cu COVID-19 spitalizați.

Anticorpii IgG reactivi la proteina S a alfa-coronavirusurilor 229E și NL63 nu s-au modificat în decurs de 7 zile de spitalizare. Dar, anticorpii reactivi ai proteinei S ai betacoronavirusurilor OC43 și SARS-CoV-2 au crescut semnificativ pe perioada spitalizării. Titrul crescut de anticorpi OC43 S nu a fost asociat cu gravitatea bolii.

Datele sugerează că anticorpii cu reactivitate încrucișată declanșați de infecțiile anterioare cu hCoV nu sunt asociați cu protecția împotriva infecțiilor cu SARS-CoV-2, dar sunt amplificați de această infecție.

În concluzie, sunt necesare studii suplimentare care să determine modul în care istoricul imunitar afectează răspunsurile imune de novo după infecția cu SARS-CoV-2.

Sursa: NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7668756/

Tradus, adaptat, redactat: Dr. Alexandra VLAD