×

Adunarea Generala ASM – 21 Nov 2014 – Ordinea de zi si Rapoarte

Comunicat

În ziua de 21 noiembrie 2014, ora 11, în Amfiteatrul Spitalului Universitar – Bucureşti din Spl.Independenţei nr.169, va avea loc Adunarea Generală a Academiei de Ştiinţe Medicale cu următoarea ordine de zi:

 1. Alegerea ca membri de onoare străini a D-lui Prof. Dr. Stefan Heel, Germania, dublu laureat al Premiului Nobel, la propunerea Preşedintelul Academiei de Ştiinţe Medicale – Acad. Prof. Dr. Irinel Popescu şi a D-lui Prof. Dr. Juan Carlos Kaski, Argentina, la propunerea D-lui Prof. Dr. Gheorghe Dan.

(Laudaţio – Prezentate de Acad. Prof. Dr. Aurel Ardelaen şi Prof. Dr. Gheorghe Dan urmate de alocuţiunile aleşilor.

 1. Priorităţi şi realizări ale Academiei de Ştiinţe Medicale în domeniul cooperării internaţionale şi a programelor de cercetare ştiinţifică;
  • Prezintă – Acad. Prof. Dr. Irinel Popescu, preşedintele A.S.M.
 1. Raport de activitate al Academiei de Ştiinţe Medicalede la ultima Adunare Generală până în prezent;
  • Prezintă – Acad. Prof. Dr. Mircea Ifrim, secretar general al A.S.M.
 1. Discuţii.
 2.   Acordarea premiilor Academiei de Științe Medicale
  • Prezintă – Acad. Prof. Dr. Eduard Apetrei, vicepreședinte al A.S.M.
 1. Diverse;
  • Prezintă – Acad. Prof. Dr.Mircea Ifrim, secretar general al A.S.M.

 

SECRETARIATUL GENERAL