×

Comunicat – Adunarea Generală a ASM

În ziua de 09 noiembrie 2012 a avut loc Adunarea generală a Academiei de Ştiinţe Medicale.
La primul punct al ordinei de zi s-a desfăşurat Simpozionul omagial „Centenarul George Emil Palade, laureat al premiului Nobel”.

În continuare au fost discutate şi aprobate Regulamentele de funcţionare internă a academiei şi cel al Comisiei de bioetica cercetării medicale, aflată în subordinea ministrului sănătăţii şi a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Medicale. Ambele regulamente au fost aorobate de Adunarea generală, primul în unanimitate iar cel al Comisiei de bioetică cu un vot împotrivă.
În continuare au fost aleşi membri titulari, un număr de 28, dintre membrii corespondenţi.

La punctul diverse al ordinei de zi, Adunarea generală a academiei  a aprobat conducerile interimare ale secţiei de farmacie şi de sănătate publică.
Deasemenea, Consiliul ştiinţific şi Biroul executiv au prezentat Adunării generale măsurile luate de la precedenta Adunare generală şi până în prezent, măsuri ce au fost adoptate cu unanimitate de voturi.

La lucrările Adunării generale au participat Prof.Univ.Dr. Andrei Marga – directorul Institutului Cultural Român, Răzvan Teoharie Vulcănescu – secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, Gheorghe Scripcaru – consilier al ministrului sănătăţii.

Secretariatul General

pentru Programul Sesiunii omagiale – click AICI