×

Anunt proba orala

ACADEMIA DE ȘTIINȚE MEDICALE vă anunță că susținerea probei orale pentru ocuparea posturilor de Inspector de specialitate gradul IA, specialitatea medic, Inspector de specialitate debutant, specialitatea medic, candidații admiși vor susține proba orală pe data de 22.02.2024, ora 12:00 și Referent treapta IA, candidații admiși…

Centralizator rezultate concurs

CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI SCRISE  la concursul organizat în ziua de 16.02.2024 Nr. crt. Nr.cerere inscriere Nume și prenume Postul pentru care candidează Punctaj Rezultat (admis/respins) 1 91C/08.02.2024 GALEȚESCU EMANUEL MUGUREL INSPECTOR DE SPECIALITATE GRADUL IA – MEDIC 88 ADMIS 2 88C/07.02.2023 VACARU GABRIEL CRISTIAN…

ANUNȚ

ACADEMIA DE ȘTIINȚE MEDICALE vă anunță că susținerea probei scrise pentru ocuparea posturilor de Inspector de specialitate gradul IA, specialitatea medic, Inspector de specialitate debutant, specialitatea medic, candidații admiși vor susține proba scrisa pe data de 16.02.2024, ora 12:30 și Referent treapta IA, candidații admiși…

Regulament de desfășurare al alegerilor pentru Biroul Executiv al Consiliului Științific al Academiei de Științe Medicale

Condiții generale Biroul Executiv al Consiliului Științific al Academiei de Științe Medicale asigură conducerea operativă a Academiei de Științe Medicale între ședințele Consiliului Științific al Academiei de Științe Medicale. Biroul Executiv este format din un Președinte, un Vicepreședinte Executiv, doi Vicepreședinți și un Secretar General,…

Grila de salarizare la 30.09.2023

Nr. crt. Funcţia Gradul/treapta profesională, conf. Legii cadru nr.153/2017 Nivel de studii Salariul de bază conf. Legii nr.153/2017 Valoare indemnizatii/ alte drepturi salariale/ sporuri Tipul, baza de calcul, cota procentuală, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile /conf. art.14,15 și 22 din Legea nr.153/2017 Vouchere de…