×

Protocol de colaborare între Academia Română(AR), Academia de Științe Agricole și Silvice(ASAS), Academia de Științe Medicale(ASM) și Academia de Științe Tehnice din România(ASTR)

Protocol de colaborare între Academia Română(AR), Academia de Științe Agricole și Silvice(ASAS), Academia de Științe Medicale(ASM) și Academia de Științe Tehnice din România(ASTR)

 

Societatea românească se află într-un moment special al evoluției sale în contextul crizelor majore care au loc la nivel global, al conflictelor regionale care tind a se generaliza și, nu în ultimul rând, în plin proces al creșterii emigrării cetățenilor români. Academia Română consideră că, în aceste momente cruciale pentru evoluția și dezvoltarea durabilă a țării, pentru siguranța sa existențială, se impune ca toate forțele intelectuale ale țării să se implice în susținerea unor proiecte majore de dezvoltare pe termen mediu și lung a României.

Este nevoie, mai mult ca oricând, de unitate, coerență și responsabilitate pentru destinele țării.

Academia Română, împreună cu cele trei academii de ramură, apreciază că este momentul extinderii colaborării și al semnării unui protocol care să asigure o implicare mai consistentă a noastră în probleme complexe ale societății românești.

Obiectivele protocolului de colaborare sunt:

  • organizarea unor manifestări și dezbateri comune având ca tematică probleme ale economiei, societății în general;
  • elaborarea și susținerea unor proiecte de cercetare comune care vizează rezolvarea unor probleme complexe ale țării;
  • elaborarea unor poziții comune față de acte normative, politici, strategii și programe de acțiune la nivel național și internațional;
  • implicarea experților celor trei academii și ai Academiei Române în procesul de elaborare a proiectelor de cercetare;
  • participarea în echipe interdisciplinare la elaborarea unor strategii de dezvoltare durabilă pe domenii;
  • identificarea unor măsuri(acțiuni) pentru diminuarea emigrației și readucerea în țară a cât mai multor cetățeni români.

Prin eforturi comune de întărire a colaborării, se poate mobiliza întreaga intelectualitate românească pentru a contribui la întărirea unității naționale, la creșterea responsabilității pentru viitorul poporului român.

Avem speranța că și factorii de decizie, conducători la toate nivelurile, vor întelege necesitatea acestui efort comun pentru a asigura o evoluție demnă și sigură a țării în contextul globalizării și al crizelor prelungite din societatea contemporană.

Semnează:

Președinte Academia Română, Academician Ioan-Aurel Pop

Președinte Academia de Științe Agricole și Silvice, Prof. dr. Valeriu Tabără

Președinte Academia de Științe Medicale, Prof. dr. Mircea Beuran

Președinte Academia de Științe Tehnice din România, Prof. dr. ing. Valeriu Jinescu