×

Evolutia pandemiei COVID-19 in lume: 28.03.2024

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME : 28.03.2024 (WORLDOMETER   14,20 GMT)

 Dr. Viorel Alexandrescu

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 704.514.955 8,76 = 7.008.698 0,99 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.076.463 6,74 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 45.034.022 3,15 = 533.543 1,18 = 1,19
China** 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 111.752.653 32,86 +0,04 1.218.763 1,09 = 1,10
Brazilia   38.694.221 17,76 +0,07 710.966 1,84 -0,01 2,09
EUROPA Rusia 24.082.671 16,67 +0,07 402.612 1,67 = 1,68
Franța 40.138.560 61,98 = 167.642 0,42 = 0,42
Spania 13.914.811 29,28 = 121.760 0,88 = 0,88
Italia 26.722.143 45,40 +0,01 196.446 0,74 +0,01 0,74
Marea Britanie 24.910.387 36,77 +0,01 232.112 0,93 = 0,93
Germania 38.826.911 46,62 +0,01 182.905 0,47 = 0,48
România 3.529.078 17,75 = 68.924 1,95 = 1,95
OCEANIA Australia 11.843.536 44,77 +0,05 24.356 0,21 = 0,21

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

            ** Nu comunică date

CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 704.514.955 8,76 = 7.008.698 0,99 = 1,03
EUROPA 253.357.473 34,13 +0,01 2.101.467 0,83 = 0,84
ASIA 221.498.058 4,66 = 1.553.425 0,70 = 0,81
AMERICA N. 131.819.776 34,78 +0,04 1.695.155 1,29 = 1,31
AMERICA S. 70.108.311 10,54 +0,02 1.366.810 1,95 = 3,51
AFRICA   12.860.894 0,88 = 258.892 2,01 = 2,10
        OCEANIA 14.878.722 32,63 +0,03 32.934 0,22 = 0,44

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)

 


 

  THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: March,28,2024 (WORLD0METER 14.20 GMT)

 Dr. Viorel Alexandrescu

  CASES % +/- DEATHS % +/- RFC*

 

 
GLOBAL 704,514,955 8.76 = 7,008,698 0.99 = 1.03  
AFRICA South Africa 4,076,463 6.74 = 102,595 2.52 = 2.56  
ASIA India 45,034,022 3.15 = 533,543 1.18 = 1.19  
China 503,302 0.03 = 5,272 1.05 = 1.37  
 

AMERICA

 

U.S.A 111,752,653 32.86 +0.04 1,218,763 1.09 = 1.10  
Brazil   38,694,221 17.76 +0.07 710,966 1.84 -0.01 2.09  
EUROPE Russia 24,082,671 16.67 +0.07 402,612 1.67 = 1.68 1,79
France 40,138,560 61.98 = 167,642 0.42 = 0.42  
Spain 13,914,811 29.28 = 121,760 0.88 = 0.88  
Italy 26,722,143 45.40 +0.01 196,446 0.74 +0.01 0.74  
United Kingdom 24,910,387 36.77 +0.01 232,112 0.93 = 0.93  
Germany 38,826,911 46.62 +0.01 182,905 0.47 = 0.48  
Romania 3,529,078 17.75 = 68,924 1.95 = 1.95  
OCEANIA Australia 11,843,536 44.77 +0.05 24,356 0.21 = 0.21 20,03

*FRC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)

**Does not report data

                CASES % +/- DEATHS % +/- RFC    
GLOBAL 704,514,955 8.76 = 7,008,698 0.99 = 1.03 1,04  
EUROPE 253,357,473 34.13 +0.01 2,101,467 0.83 = 0.84    
ASIA 221,498,058 4.66 = 1,553,425 0.70 = 0.81    
NORTH AMERICA 131,819,776 34.78 +0.04 1,695,155 1.29 = 1.31    
   SOUTH AMERICA 70,108,311 10.54 +0.02 1,366,810 1.95 = 3.51    
AFRICA   12,860,894 0.88 = 258,892 2.01 = 2.10    
OCEANIA   14,878,722 32.63 +0.03 32,934 0.22 = 0.44 +0,01 22.884

*FRC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)