×

Evolutia pandemiei COVID-19 in lume: 06.03.2024

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME :6.03.2024    (WORLDOMETER   11,12 GMT)

 Dr. Viorel Alexandrescu

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 703.926.135 8,75 = 7.003.999 0,99 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.076.463 6,74 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 45.030.467 3,15 = 533.499 1,18 = 1,19
China** 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 111.568.359 32,80 +0,01 1.216.502 1,09 +0,01 1,10
Brazilia   38.452.504 17,76 +0,02 709.963 1,85 = 2,09
EUROPA Rusia 24.009.604 16,60 +0,02 402.399 1,68 = 1,69
Franța 40.138.560 61,98 = 167.642 0,42 = 0,42
Spania 13.914.811 29,28 = 121.760 0,88 = 0,88
Italia 26.719.511 45,39 = 196.348 0,73 = 0,74
Marea Britanie 24.902.971 36,76 = 232.112 0,93 = 0,93
Germania 38.823.286 46,61 = 182.694 0,47 = 0,48
România 3.527.677 17,75 +0,01 68.903 1,95 = 1,95
OCEANIA Australia 11.826.396 44,71 +0,02 24.289 0,21 = 0,21

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

            ** Nu comunică date

CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 703.926.135 8,75 = 7.003.999 0,99 = 1,03
EUROPA 253.260.338 34,12 = 2.100.776 0,83 = 0,84
ASIA 221.467.767 4,66 = 1.553.260 0,70 = 0,81
AMERICA N. 131.625.163 34,73 +0,02 1.692.470 1,28 = 1,31
AMERICA S. 69.859.756 10,50 = 1.365.807 1,96 = 3,50
AFRICA 12.860.287 0,88 = 258.884 2,01 = 2,10
        OCEANIA 14.852.103 32,57 +0,03 32.787 0,22 = 0,44

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)

 


  THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: March,6,2024  (WORLD0METER 11.12 GMT)

 Dr. Viorel Alexandrescu

  CASES % +/- DEATHS % +/- RFC*

 

 
GLOBAL 703,926,135 8.75 = 7,003,999 0.99 = 1.03  
AFRICA South Africa 4,076,463 6.74 = 102,595 2.52 = 2.56  
ASIA India 45,030,467 3.15 = 533,499 1.18 = 1.19  
China 503,302 0.03 = 5,272 1.05 = 1.37  
 

AMERICA

 

U.S.A 111,568,359 32.80 +0.01 1,216,502 1.09 +0.01 1.10  
Brazil   38,452,504 17.76 +0.02 709,963 1.85 = 2.09  
EUROPE Russia 24,009,604 16.60 +0.02 402,399 1.68 = 1.69 1,79
France 40,138,560 61.98 = 167,642 0.42 = 0.42  
Spain 13,914,811 29.28 = 121,760 0.88 = 0.88  
Italy 26,719,511 45.39 = 196,348 0.73 = 0.74  
United Kingdom 24,902,971 36.76 = 232,112 0.93 = 0.93  
Germany 38,823,286 46.61 = 182,694 0.47 = 0.48  
Romania 3,527,677 17.75 +0.01 68,903 1.95 = 1.95  
OCEANIA Australia 11,826,396 44.71 +0.02 24,289 0.21 = 0.21 20,03

*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)

** No data reported

 

                CASES % +/- DEATHS % +/- RFC    
GLOBAL 703,926,135 8.75 = 7,003,999 0.99 = 1.03 1,04  
EUROPE 253,260,338 34.12 = 2,100,776 0.83 = 0.84    
ASIA 221,467,767 4.66 = 1,553,260 0.70 = 0.81    
NORTH AMERICA 131,625,163 34.73 +0.02 1,692,470 1.28 = 1.31    
   SOUTH AMERICA 69,859,756 10.50 = 1,365,807 1.96 = 3.50    
AFRICA 12,860,287 0.88 = 258,884 2.01 = 2.10    
OCEANIA 14,852,103 32.57 +0.03 32,787 0.22 = 0.44 +0,01 22.884

*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)