×

Conferința Națională Sănătatea Familiei și Natalitatea – COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Academia de Științe Medicale, sub patronajul Academiei Române, organizează Conferința Națională Sănătatea Familiei și Natalitatea, eveniment științific ce va avea loc în perioada 17-19 mai 2023.

Lucrările Conferinței se vor desfășura la sediul Academiei Române, Aula Mare și Amfiteatrul Heliade Rădulescu. Scopul este aducerea în prim plan a principalelor aspecte privind declinul natalității, în situația manifestării unui fenomen demografic îngrijorător, scăderea continuă şi semnificativă a populației României, prin reducerea accentuată a natalității şi îmbătrânirea populației.

Conferința își propune să tragă un semnal de alarmă asupra consecințelor grave pe termen mediu și lung a depopulării la nivel național, prin abordarea multidisciplinară a sănătății familiei și a natalității, pornind de la dimensiunea medicală a acestui fenomen și continuând cu aspectele sale psihologice, antropologice,  sociologice, demografice, economice și legislative.

Rezultatele Conferinței pot contribui la fundamentarea de propuneri complementare la politicile publice prezente și viitoare privind fenomenul scăderii natalității și a modalităților de diminuare a acestui fenomen, astfel încât să se asigure viitorul demografic al țării. Cum ne asigurăm viitorul națiunii din punct de vedere demografic, este întrebarea la care vom încerca să găsim un răspuns de la lectorii participanți la acest  eveniment  științific național.

Biroul Executiv al Academiei de Științe Medicale