×

GRILĂ DE SALARIZARE la data de 30 septembrie 2022

Nr. crt. Funcţia Gradul/treapta profesională, conf. Legii cadru nr.153/2017 Nivel de studii Salariul de bază conf. Legii nr.153/2017 Valoare indemnizatii/ alte drepturi salariale/ sporuri Tipul, baza de calcul, cota procentuală, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile

/conf. art.14,15 și 22 din Legea nr.153/2017

Vouchere de vacanță** Indemnizația de hrană
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Secretar General Gradul II S 5945*      
2 Director Economic Gradul II S 9741 950 Indemnizație titlu științific de doctor 1450 347
3 Contabil Șef Gradul II S 9163       347
4 Inspector de Specialitate Gradul I A Gradația 5 S 3084*      
5 Inspector de Specialitate Gradația 1 S 2296*      
6 Șofer II Gradația 5 M 3960     1450 347
7 Expert Gr I Gradația 3 S 5440     1450 347
8 Expert Gr IA Gradația 5 S 6166 1325

(617+708)

CFPP 10% și spor handicap grav 15% din salariul de bază 1450 347
9 Referent Treapta IA Gradația 5 M 4469     1450 347
10 Referent Treapta IA Gradația 5 M 4469     1450 347
11 Curier Gradația 5 M 3010     1450 347

Notă *: Salariul de bază corespunde unei norme de 0.5 ; **Potrivit O.U.G. nr. 8/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, în sistemul bugetar se acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2026, vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

PDF