×

TERAPIA PRECOCE CU PLASMĂ CU TITRU ÎNALT LA VÂRSTNICI PENTRU PREVENIREA BOLII COVID-19 SEVERE

(Early High-Titer Plasma Therapy to Prevent Severe Covid-19 in Older Adults)

Libster, G. Pérez Marc, D. Wappner, et al. The New England Journal of Medicine January 11, 2021

Sunt prezentate rezultatele administrării de plasmă provenind de la donatori convalescenți de Covid-19, la pacienții vârstnici aflați în perioada incipientă a bolii Covid-19. Titrul anticorpilor IgG anti-S SARS-CoV-2 în serul donatorilor a fost ˃ 1: 1000. Un număr de 160 adulți vârstnici diagnosticați cu Covid-19 au fost supuși unui studiu randomizat, controlat cu placebo. Din 80 pacienți care au primit plasma convalescentă, 16% au dezvoltat boala respiratorie severă, în timp ce din 80 pacienți sub tratament placebo 31% au evoluat spre boala severă respiratorie. În grupul pacienților tratați cu plasma convalescentă timpul scurs până la apariția bolii respiratorii severe a fost mai lung comparativ cu timpul de la grupul placebo. Studiul a arătat că transfuzia cu plasma convalescentă cu anticorpi IgG anti-S SARS-CoV-2  administrată în primele 72 de ore de la debutul

simptomelor ușoare a redus riscul progresiei spre boala respiratorie severă cu 48%. Scăderea riscului de evoluție spre boala respiratorie severă a fost dependentă de titrul anticorpilor specifici IgG din plasma convalescentă. Administrarea de plasmă cu titruri IgG ≥ 1: 3200 a redus riscul boli respiratorii severe cu 73%. Acest rezultat arată rolul terapeutic activ al anticorpilor specifici din plasma convalescentă care intervin direct ca instrument terapeutic. Transfuzia de plasmă convalescentă în fazele timpurii ale bolii Covid-19 nu s-a asociat cu efecte secundare grave. În concluzie administrarea de plasmă de convalescent cu titruri înalte de anticorpi SARS-CoV-2, în primele 72 de ore de la debutul simptomelor ușoare este eficace în prevenirea progresiei spre boala severă la pacienții vârstnici cu Covid-19.