×

Candidaturi pentru Biroul Executiv al ASM depuse pentru alegerile din 22 nov 2019

Lista candidaturilor depuse pentru Biroul Executiv al ASM, conform Regulamentului in vigoare:

1) 22 oct 2019, ora 14:29 (ziua si ora la care materialele au fost primite pentru a fi incarcate pe situl ASM)
    – Echipa Acad. Mircea Ifrim

Candidatură Echipa – Acad.Prof.Dr. Mircea IFRIM:

Preşedinte – Acad.Prof.Dr. Mircea Ifrim

Vicepreşedinte executiv – Acad.Prof.Dr. Mircea Beuran Vicepreşedinte – Acad.Prof.Dr. Dan Mircea Enescu Vicepreşedinte – Acad.Prof.Dr. Virgil Păunescu Secretar General – Acad.Prof.Dr. Emanoil Ceauşu

 Realizări principale până în prezent:

Toate aceste realizări s-au obţinut graţie atmosferei de armonie şi acţiunii unitare a tuturor academicienilor alături de echipa de conducere.

 • Acordarea de indemnizaţii membrilor corespondenţi şi de onoare;
 • Elaborarea şi reuşita de a fi promulgată legea nr.108/ 29.05.2019, privind drepturile membrilor de onoare ai Academiei de Ştiinţe Medicale şi ai membrilor medici titulari, corespondenţi şi de onoare ai Academiei Române, referitor la a beneficia toţi de art.10, alin.(2), din legea nr.264/2004, a Academiei de Ştiinţe Medicale, în legătură cu drepturile de pensionare (desfăşoară activitate, inclusiv de conducere, până la 70 de ani iar apoi prin prelungiri anuale).
 • Elaborarea şi tipărirea volumului I şi II, al „Enciclopediei Medicale”;
 • Prezenţa activă a Academiei de Ştiinţe Medicale în cadrul Federaţiei Internaţionale a Academiilor de Medicină, şi obţinerea prin competiţie, a unui program internaţional de profilaxie unde România conduce un grup de 7 tări;
 • Obţinerea unui program de cercetare, cu fonduri norvegiene, privind „mâna artificială”, şi a programelor de instruire pentru transplant şi angiografie (la care o contribuţie majoră o au Acad.Prof.Dr.Irinel Popescu şi Prof.Dr.Radu Deac). La aceste programe au fost antrenaţi numeroşi membri ai Academiei;
 • Prezenţa activă, cu o serie de realizări atât în cadrul Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii cât şi în cadrul Sănătate şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale;
 • Funcţionarea în condiţii optime a Comisiei Naţionale de Etică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale;
 • Menţionăm că Acad.Prof.Dr. Mircea Beuran şi Acad.Prof.Dr. Emanoil Ceauşu, au avut o contribuţie majoră la obţinerea finanţării Academiei de Ştiinţe Medicale, a obţinerii indemnizaţiilor şi multe alte acţiuni;
 • Organizarea, în coordonarea Academiei, a Institutului de Medicină Comparată – One Health şi ţinerea Conferinţei internaţionale, cu sprijinul substanţial al Acad.Prof.Dr.Nicolae Manolescu.

În esenţă, de unde Academia de Ştiinţe Medicale fusese de fapt desfiinţată, devenind un ONG, nefinanţat de stat, în prezent este o instituţie prestigioasă recunoscută la nivel naţional şi internaţional, după modelul tuturor academiilor de medicină din lume (în Federaţia Internaţională a Academiilor există două ramuri, una fiind reprezentată de academiile naţionale în care se găsesc actori, filozofi, scriitori, matematicieni, cu sigla şi site-ul respectiv, şi o a doua ramură pentru medici cu sigla şi site-ul respectiv. Deschizând site-ul Federaţiei Internaţionale a Academiilor se poate vedea Academia Română cu sigla şi site-ul ei şi Academia de Ştiinţe Medicale a României cu sigla şi site-ul ei).

Principalele obiective ce vor fi realizate:

 • Se va respecta în continuare principiul care constă în faptul că Biroul Executiv al Academiei de Ştiinţe Medicale se află la dispoziţia academicienilor, îndeplinind solicitările acestora;
 • Mărirea indemnizaţiei membrilor titulari ai Academiei de Ştiinţe Medicale la nivelul salariului mediu pe economie respectiv, 2.900 lei, conforn art.10, alin.(1), din legea nr.264/2004, (ne aflăm în etapa de a avea buget, dar datorită O.G. nr.114/2018, să nu se poată trece la finanţare);
 • Mărirea indemnizaţiei membrilor corespondenţi şi de onoare;
 • Obţinerea unor noi programe de cercetare cu fonduri europene sau ale altor ţări, inclusiv de la Federaţia Internaţională a Academiilor de Medicină, în care Acad.Prof.Dr.Dan Mircea Enescu este consilier al preşedintelui. În prezent pregătim organizarea unui Cluster sub conducerea Academiei de Ştiinţe Medicale în care vor intra unităţi prestigioase de cercetare şi care constitue structura ce ne dă postbilitatea accesării fondurilor europene sau ale altor ţări.
 • Elaborarea şi finalizarea prin tipărirea volumelor 3 şi 4 din „Enciclopedia Medicală”. Volumul 2 va fi înmânat, gratuit academicienilor cu ocazia acestei Adunări Generale.
 • Obţinerea unei clădiri, care va avea drept obiectiv posibilitatea de odihnă a academicienilor îmbinată cu munca de cercetare. Demersurile legale se află în derulare;
 • Dezvoltarea, în continuare, a Comisiei Naţionale de Etică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale care trebuie să obţină competenţe şi în avizarea exportului de produse biologice (demersurile sunt în curs);
 • Transformarea Revistei „Modern Medicine” a Academiei de Ştiinţe Medicale şi a C. M. B., în publicaţie ISI (demersurile sunt în curs);
 • Realizarea unei noi reviste a Academiei de Ştiinţe Medicale, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România (demersurile sunt în curs);

Elaborarea unui H.G., care să reducă intervalul de trecere a membrilor corespondenţi la titulari de la 5 ani la 3 ani, cu păstrarea tuturor normelor legale prevăzute în Statutul academiei, aprobat prin HG nr.1665/2004, cu modificările ulterioare, respectiv la art.7¹.