×

Raport de Activitate – Sectia de Medicină Comparată

RAPORT DE ACTIVITATE
în perioada iulie 2015 – iulie 2016

Această perioadă de un an de zile de la primirea mandatului, Biroul de Conducere al Secţiei de Medicină Comparată raportează, atât Conducerii Academiei de Ştiinţe Medicale din România cât şi Adunării Generale a membrilor, următoarele activităţi care s-au desfăşurat în acestă perioadă şi care s-au încunumat de succes. Acestea au fost:
– Implementarea, în cadrul Academiei de Ştiinţe Medicale din România, a noului concept medical global „one health”;
– Pentru realizarea dezideratului de mai sus s-au intreprins o serie de activităţi, între care se regăsesc:
-organizarea Forumului Naţional de Medicină Comparată care are peste 100 de membrii şi 3 filiale în principalele zone universitare ale României în domeniul medicinei umane şi medicine veterinare;
– înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă „One Health” care numără o serie întreagă de de institute care l-au fondat, dintre care cităm:

– Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Iaşi;
– Universitatea „Spiru Haret”;
– Universitatea „Ovidius”, Constanţa;
– Universitatea „Vasile Goldiş”, Arad;
– Institutul de Bioresurse Alimentare, Bucureşti;
– Spitalul de Boli infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş”, Bucureşti;
– ROMVAC;
– Sanimed;
– Centrul de Biodiversitate al Academiei Române „Acad. David Davidescu”, Bucureşti;
– Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, Bucureşti.

– această structură care va coordona întreaga activitate de cercetare ştiinţifică ce se va derula începând cu acest an, in „viitorime” a fost apreciată extrem de favorabil de către fostul Ministru al Educaţiei şi Cercetării, Domnul Adrian Curaj;
– redactarea, în vederea depunerii, unui amplu proiect de cercetare care vizează implementarea, în România, a noului concept medical global „one health” cu fonduri UE şi care aşteaptă publicarea ghidului de către Ministerul Fondurilor Europene;
– asigurarea, prin delegaţie, de reprezentanţi coordonatori a întregii activităţi ştiinţifice a Companiei ROMVAC;
– participarea, în calitate de coorganizator, la Conferinţa Europeană Interregională „One Health” care se va desfăşura în perioada 22 – 24 septembrie 2016 la Hotel Marriott din Bucureşti, România.

De asemenea, Acad.Nicolae Manolescu în colaborare cu Centrul de Cercetare de pe Platforma Academiei de Ştiinţe Medicale, ROMVAC, pe care îl coordonează, a prezentat la Congresul Internaţional de Psoriasis ce a avut loc la Paris între 7 – 9 iulie 2016, o metodă de tratament de medicină alternativă care a fost apreciată la nivel internaţional şi se pare că va constitui o metodă originală românească de tratament a acestei afecţiuni.

Preşedintele Secţiei de Medicină Comparată
Acad. Nicolae MANOLESCU