×

Comunicat referitor la vizita d-lui Stefan Hell, laureat al Premiului Nobel

În ziua de vineri, 27.05.2016, a avut loc vizita lui Stefan Hell, laureat al premiului Nobel, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale, preşedintele Consiliului editorial al revistei “Modern Medicine”, la Institutul de Ştiinţe ale Vieţii din cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, Arad, aflat pe Platforma de cercetare a Academiei de Ştiinţe Medicale. Laureatul premiului Nobel, Stefan Hell, a avut discuţii cu conducerea institutului respectiv, Acad.Aurel Ardelean – director general, Prof.dr.Coralia Cotoraci – director gen.adj., Acad.Mircea Ifrim – director gen.adj. şi secretar general al Academiei de Ştiinţe Medicale, Prof.dr.Anca Hermenean – secretar ştiinţific al institutului şi cu personalul din cadrul institutului.

Domnul Stefan Hell a apreciat în mod deosebit munca de cercetare ce se desfăşoară în Institutul de Ştiinţe ale Vieţii care dispune de o aparatură ultra modernă (2 microscoape electronice, ultracentrifugă, spectograf, etc.). A subliniat faptul că va sprijinii efectuarea unor teme de cercetare în colaborare directă cu domnia sa şi de asemenea se va implica mai mult în conţinutul şi editarea revistei « Modern Medicine ».

În cadrul oficial, Stefan Hell a fost propus preşedinte de onoare al Institutului de Ştiinţe ale Vieţii şi a acceptat această funcţie în cuvântul de răspuns, subliniind că această distincţie îl obligă a ajuta în plus această structură.

În încheiere, după vizită, a avut loc un dineu oficial în care s-au purtat discuţii concrete privind colaborarea ştiinţifică.

Secretariat General