×

COMUNICAT privind pensionarea membrilor ASM

Conform Legii Nr. 264 / 16.06.2004, articolul 10, aliniat 2, membrii ASM sunt menținuți în activitate sau în funcții de conducere până la vârsta de 70 ani, peste această vârstă sunt menținuți în activitate în baza certificatului de sănătate și cu acordul instituției în care lucrează.

Acest articol a fost atacat la Curtea Constituțională, care a decis să rămână ca atare. Acest atac se poate face o singură dată, astfel încât articolul este în vigoare.

Legea Academiei de Științe Medicale nr. 264 / 16.06.2004 este o lege specială care, conform principiilor de drept, anulează legile generale precum Legea Învățământului, a Cercetării, întrucât privește o categorie de profesioniști, respectiv membrii ASM.

În situația în care instituțiile în care lucrează membrii ASM nu respectă aceste prevederi legale, prevalându-se de legi generale, membrii ASM care vor să-și continue activitatea, se pot adresa justiției, care le va acorda drepturile legale prevăzute de Legea 264.

Au existat numeroase astfel de situații în care membrii ASM au câștigat în instanță, continuându-și în mod legal activitatea.

Secretar General,
Acad. Prof. Dr. Mircea Ifrim